Servicios de la web

Hall

Expedients de Contractació

034-SER-2017

  • Fecha: 01/26/2018
  • Expediente: 034-SER-2017
  • SERVICI DE COL·LABORACIÓ EN LA GESTIÓ INTEGRAL ADMINISTRATIVA DELS EXPEDIENTS SANCIONADORS PER INFRANCCIONS DE LES NORMES REGULADORES DE TRÀFIC, CIRCULACIÓ DE VEHICLES I SEGURETAT VIAL, AIXÍ COM LA COL·LABORACIÓ EN LA GESTIÓ DE COBRAMENT DE LA SANCIÓ CORRESPONENT.

Als efectes previnguts en l'article 120 del text refós de la llei de contractes del Sector Públic, aprovat per l'article únic del Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, es comunica que la informació relativa als costos laborals del personal que en l'actualitat ve prestant el servei objecte del contracte es troba a la disposició de tots els interessats en el Servei Central del Procediment Sancionador.Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI