Buscando, por favor espere....

Estás en: Ayuntamiento de València

Prevención Familiar- Programa para adolescentes - València

Avatars de ser adolescent hui.

"AVATARS DE SER ADOLESCENT HUI".

Característiques:

 • Cicle de tallers participatius, gratuïts, dirigits a grups d'adolescents.
 • Es realitzen amb grups d'escolars als col·legis i instituts de la ciutat de València.
 • Els grups tenen un mínim de 15 i un màxim de 60 participants, excepte activitats especials.
 • Cada activitat dura dos sessions, de 90-120 minuts cada una.
 • El treball s'adequa en continguts i metodologia al perfil dels grups.
 • Un mateix grup pot rebre una o les dos Activitats.
 • Les característiques de les activitats, tant en continguts com en duració i metodologia, poden modificar-se si la situació ho requerix.

Objectius:

 • Reflexionar sobre els diversos aspectes que implica ser adolescent hui.
 • Facilitar la resolució de situacions que generen conflicte i malestar en els àmbits de desenrotllament (individual, familiar, grupal, escolar i social).
 • Promoure un creixement personal més saludable: físic, psicològic i social.

Continguts:

 • Ser adolescent hui: aspectes físics, socioculturals i psicològics.
 • Construint la personalitat: estereotips i el que és “normal”; ser “home”, ser "dona" i ser persona.
 • El "dins": vicissituds d'una nova relació amb el/la pare/mare.
 • El "fora": diversió, amics/igues, estudi, consumisme i unes altres vicissituds.
 • Les característiques de les activitats, tant en continguts com en duració i metodologia, poden modificar-se si la situació ho requerix.

Per a més informació poden dirigir-se a:

Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives - UPCCA València-
Pla Municipal de Drogodependències.
Cl. Amadeu de Savoia, 11 - 46010 València.
Telèfon: 96 208 2029 o (96 352 5478 Extensió: 2029).
Fax: 96 398 18 08 . Correu electrònic: pmdfamiliar@valencia.es


*Per a sol·licitar l'activitat s'haurà d'emplenar i enviar esta sol·licitud:

" SOL·LICITUD AVATARS DE SER ADOLESCENT HUI"


Avatars de ser adolescent avui

Información adicional

 Prevención familiar
Día internacional de las familias
Actividad física y deporte
Día internacional de la Família. Vídeo presentación
Prevención familiar - El aislamiento en la edad más difícil
Las apuestas online no son un juego. ¿Qué te apuestas?
¿Conoces a tus hijos?
Efectos del Covid-19 en la expresión de nuestras emociones
Monográfico 25 años Escuela Padres y Madres

Programa Escuela Infantil Lazos Familiares
Avatares de ser adolescente hoy.
Decálogo TIC
Actividades físicas
¿Qué pulmón tienes tú?
Recomendaciones para madres y padres sobre el alcohol