Pla normatiu. Ordenances i disposicions - València

PREU PÚBLIC PEL SERVEI DE RECÀRREGA SEMIRÀPIDA DE VEHICLES ELÈCTRICS EN LA VIA PÚBLICA.

Aprovació

Per acord de la Junta de Govern Local de data 17 de setembre de 2021.

 

Text de l'edicte (pdf 139 Kb).

 

Entrada en vigor

El dia de la seua publicació en el BOP.

 

Publicació en BOP

BOP nº 189 de 29-09-2021.

 

Presentació de recurso contencios-administratiu

Del 30 de septembre al 29 de novembre (Dos mesos a partir del dia següent a la publicació en el BOP).