Pla normatiu. Ordenances i disposicions - València

Modificació de Ordenances fiscals (suspensió del cobrament de diverses taxes ejercici 2021)

Aprovació provisional

Publicació en el BOP

  • BOP núm. 128 del 6 de juliol de 2021.
  • Termini d'al·legacions i reclamacions: del 7 de juliol al 17 d'agost de 2021 (30 dies hàbils a partir del dia següent de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València).

Aprovació definitiva

Per Resolucions d'Alcaldia de data 16/09/2021

Textos de les resolucions

Instal·lacions i edificis.

Quioscos.

Taules i cadires.

Mercats extraordinaris.

Materials mercaderies.

 

Publicació en el BOP

BOP nº 189 de 29-09-2021

Entrada en vigor el 30-09-2021

Termini de presentació de recurs contencios-administratiu: del 30 de setembre al 29 de novembre de 2021 (dos mesos des de la publicació en BOP dels respectius acords).