Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


Tornar

L’Ajuntament crea la figura de la Defensora de les Persones amb Discapacitat que vetlarà pels seus drets jurídics

El càrrec de Defensora estarà integrat en el Consell Municipal de la Discapacitat, que demà tindrà la primera convocatòria per a la seua constitució

• El Consell Municipal de la Discapacitat es contitueix demà.

25/05/2021

La regidora de Servicis Socials de l’Ajuntament de València, Isabel Lozano, ha explicat que l’Ajuntament de València aprovarà demà en la sessió de constitució del Consell Municipal de la Discapacitat el nomenament de la Defensora de les Persones amb Discapacitat de la ciutat de València, que tindrà per objectiu “la protecció i defensa dels drets de les persones amb discapacitat de la ciutat de València”, ha dit Lozano. Esta persona supervisarà la tramitació i seguiment de les queixes i suggeriments realitzats tant per les persones del col·lectiu com per la ciutadania en general.

 

La regidora Isabel Lozano ha dit que “malgrat els avanços aconseguits, la participació del col·lectiu de persones amb discapacitat en la vida política i cívica continua sent un repte per al govern municipal. Per això, fem un pas més per garantir l'exercici de drets que l'ordenament jurídic reconeix a les persones amb discapacitat”.

Lozano ha recordat que el Consell Municipal de la Discapacitat és un nou òrgan col·legiat de naturalesa consultiva, informativa i de participació institucional, social, política i ciutadana, per a la definició i seguiment de les polítiques municipals en matèria de discapacitat, que va ser aprovat per unanimitat al Ple de 28 de maig de 2020.

“Este Consell serà un espai de participació, diàleg i interlocució entre la corporació i el col·lectiu i entitats representatives de la discapacitat. Un canal per a la intervenció real i efectiva en la presa de decisions polítiques i de gestió municipal”, ha apuntat la regidora Isabel Lozano.

En la sessió de demà s’aprovarà la creació de la figura de la Defensora de les Persones amb Discapacitat que ocuparà María Teresa Navarro Ferreros, representant de la Plataforma Representativa Estatal de Persones amb Discapacitat Física. Així mateix, s’aprovarà nomenar com a Vicepresident del Consell a Luís Vañó Gisbert, representant del Comité Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat. En tots dos casos s’ha produït el consens de les 15 federacions que integren el Consell Municipal de la Discapacitat.

La Defensora de les Persones amb Discapacitat dependrà orgànicament de la Regidoria que tinga assumides les competències en matèria de Serveis Socials, i per tant quedarà adscrita a ella. El seu mandat és de quatre anys. Se situarà en les dependències de la regidoria de Serveis Socials i exercirà les seues funcions amb total independència i objectivitat, pel qual no estarà sotmesa a cap mandat imperatiu.

Finalment es proposarà també la constitució de la Comissió de treball d’Accessibilitat Universal, on es treballarà la nova ordenança municipal que actualitze els compromisos del consistori pel que fa a eixa accessibilitat universal a la ciutat.

Recursos multimèdia

Isabel Lozano