Relació d'Oposicions de l'Ajuntament de València | Ajuntament de València - València

Relació d'Oposicions de l´Ajuntament de València

 


Oposició
Nom: Tècnic/a de Gestió d’Administració General
Tipus: Funcionari Grup: A, Subgrupo A2
Places
Total: 30
Promoció interna: 29
Reserva discapacitats: 2
Torn de mobilitat:
Ocuapció temporal:
Publicació
BOP: 18-08-2017
DOCV:
BOE: 21-09-2017
Presentació instancies
Instancies: 22-09-2017 a 23-10-2017
Drets d'examen: 41,41
Lloc de pagament:
Pruebas convocadas
Prova Data Lloc
Primer Examen 11-09-2018 13:00 h. Sala José Iturbi Palau de la Música i Congressos
Observacions
Fitxers adjunts
 • anuncio calificaciones concurso y propuesta nombramiento (promocion interna)(3).pdf
 • anuncio calificaciones 4º ejercicio y propuesta nombramiento turno libre(7).pdf
 • anuncio calificaciones 3er. ejercicio y convocatoria del 4º(3).pdf
 • tercer anuncio lectura tercer ejercicio(3).pdf
 • segundo anuncio lectura tercer ejercicio(3).pdf
 • anuncio lectura tercer ejercicio(7).pdf
 • calificaciones 2º ejercicio y convocatoria 3º(3).pdf
 • anuncio cambio ubicacion lugar lectura(3).pdf
 • 6º anuncio lectura 2º ejercicio(3).pdf
 • 5º anuncio lectura 2º ejercicio(3).pdf
 • 4º anuncio lectura 2º ejercicio(3).pdf
 • 3er anuncio lectura 2º ejercicio(3).pdf
 • rectificacion 2º anuncio lectura 2º ejercicio(3).pdf
 • 2º anuncio lectura 2º ejercicio(3).pdf
 • 1er anuncio lectura 2º ejercicio(3).pdf
 • anuncio convocatoria 2º ejercicio(3).pdf
 • anuncio calificaciones primer ejercicio(6).pdf
 • modificacion plantilla soluciones(3).pdf
 • ejercicio promocion interna(3).pdf
 • ejercicio turno libre(3).pdf
 • soluciones promocion interna(3).pdf
 • soluciones turno libre(3).pdf
 • bop listas definitivas y fecha primer ejercicio(3).pdf
 • anuncio listas provisionales y tribunal(6).pdf
 • boe 21-9-2017 anuncio plazo presentacion instancias(6).pdf
 • bop 18-8-2017 bases convocatoria(3).pdf