S'està cercant, espereu....

Relació d'Oposicions de l'Ajuntament de València | Ajuntament de València - València

Relació d'Oposicions de l'Ajuntament de València

 


Oposició
Nom: Oficial/a de la Policia Local
Tipus: Funcionari Grup: C1
Places
Total: 52
Promoció interna: 39
Reserva discapacitats:
Torn de mobilitat: 13
Ocuapció temporal:
Publicació
BOP: 10-05-2016
DOCV:
BOE:
Presentació instancies
Instancies: 13-06-2016 a 05-07-2016
Drets d'examen: 35,97
Lloc de pagament:
Pruebas convocadas
Prova Data Lloc
Primer Examen 16-01-2018
Observacions
Fitxers adjunts
 • anunci renuncia i proposta nomenament(3).pdf
 • anunci qualificacions fase concurs i proposta nomenament(3).pdf
 • anunci qualificacions concurs(3).pdf
 • anunci qualificacions septim exercici(13).pdf
 • anunci rectificacio convocatoria 7º exercici(3).pdf
 • anunci convocatoria 7t. exercici.(3).pdf
 • anunci qualificacions sext exercici(6).pdf
 • 2n anunci lectura 6t exercici(3).pdf
 • 1er anunci lectura 6t exercici(3).pdf
 • anunci sext exercici(3).pdf
 • anunci rectificacio errada caracter 5t. exercici(3).pdf
 • anunci resultat 5t exercici(3).pdf
 • 3er anunci convocatoria lectura 5t exercici(3).pdf
 • 2º anunci convocatoria lectura quint exercicio(3).pdf
 • anunci convocatoria lectura 5t exercici(3).pdf
 • anunci resultat 4t exercici i convocatoria 5t exercici.(3).pdf
 • anunci qualificacions tercer exercici i convocatoria quart(3).pdf
 • anunci tercer exercici prova natacio(3).pdf
 • anunci qualificacions segon exercici i convocatoria tercer(3).pdf
 • tercer anunci segon exercici (ultima sessio entrevistes)(3).pdf
 • segon anunci segon exercici(3).pdf
 • anunci segon exercici (sessions entrevistes)(3).pdf
 • anunci segon exercici(3).pdf
 • anunci qualificacions primer exercici(7).pdf
 • anunci rectificacio llista definitiva(3).pdf
 • plantilla respostes primer exercici(3).pdf
 • bop 13-12-17 llistes definitives i primer exercici(3).pdf
 • designacion vocal titular y suplente del tribunal(3).pdf
 • bop 24-7-2017(6).pdf
 • bop 17-5-17 tribunal(6).pdf
 • publiciacionlistas provisionales(3).pdf
 • contenido tema 12(3).pdf
 • a n u n c i o b.o.e. plazo instancias(12).pdf
 • anuncio rectificacion error anuncio convocatorias varias categorias de policia local(12).pdf
 • Bases Generals

  La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 21 de setembre de 2022, va aprovar les bases generals que regiran els processos selectius.

  Consultar BOP núm. 205, edicte de l'Excel.lentíssim Ajuntament de València sobre les bases generals que regiran els processos selectius per a l'accés a la funció pública en l'Ajuntament de València.BOP núm. 52 de 15 de març de 2023, anunci relatiu a la modificació de les Bases Generals que regiran els processos selectius per a l'accés a la funció pública en l'Ajuntament de València (pdf 146 kb).
  Decrets de la Regidora Delegada d'Organització i Gestió de Persones, de dates 13 i 14 de març de 2023, relatius a emplaçaments de recursos presentats en el Jutjat contenciós administratiu número 5 de València, en Procediments Abreujats 31/2023, 69/2023 i 75/2023, contra acords de la Junta de Govern Local de data 16 de desembre de 2022, referents a les Bases Generals i Específiques de processos selectius en el marc d'estabilització de l'ocupació temporal:

  Decret Procediment Abreujat núm. 000031/2023 (pdf 282 kb).Decret Procediment Abreujat núm. 000069/2023 (pdf 282 kb).Decret Procediment Abreujat núm. 000075/2023 (pdf 282 kb).
  Decret Procediment Abreujat núm. 000064/2023 (pdf 281 kb).Decret Procediment Abreujat núm. 000079/2023 (pdf 281 kb).Decret de la Regidora Delegada d'Organització i Gestió de Persones, de data 30 de març de 2023, relatiu a emplaçament de recurs presentat en el Jutjat contenciós administratiu número 7 de València, en Procediment Abreujat 70/2023, contra acords de la Junta de Govern Local de data 16 de desembre de 2022, referents a les Bases Generals i Específiques de processos selectius en el marc d'estabilització de l'ocupació temporal:

  Decret Procediment Abreujat núm. 000070/2023 (pdf 111 kb).Decret de la Regidora Delegada d'Organització i Gestió de Persones, de data 8 de maig de 2023, relatiu a emplaçament de recurs presentats en el Jutjat contenciós administratiu número 8 de València, en Drets Fonamentals 27/2023, contra acords de la Junta de Govern Local, referents a les Bases Generals i Específiques de processos selectius en el marc d'estabilització de l'ocupació temporal:

  Decret referent a Drets Fonamentals (DFU) – 000027/2023 (pdf 282 kb).

  Decret de la Regidora Delegada d'Organització i Gestió de Persones, de data 19 de maig de 2023, relatiu a emplaçaments de recurs presentat en el Jutjat contenciós administratiu número 10 de València, en Procediment Abreujat 160/2023, contra Acord de la J.G.L. de 3 de març de 2023 i Acord de la J.G.L. de 25 de novembre de 2022, referents a les Bases Específiques de processos selectius en el marc d'estabilització de l'ocupació temporal:

  Decret Procediment Abreujat núm.000160/2023 (pdf 110 kb).

  La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 12 de desembre de 2022, va aprovar les bases específiques que han de regir la convocatòria de promoció interna.

  Consultar BOP núm. 247 de 27 de desembre de 2022, anunci de les bases específiques que han de regir la convocatòria de Promoció Interna mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició, per a la cobertura de 158 places en el marc d'estabilització de l'ocupació temporal en aplicació de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de Mesures Urgents per a la Reducció de la Temporalitat en l'Ocupació Pública.