Històric d´Oposicions - València

Històric d´Oposicions

 


Oposició
Nom: Inspector de Obras y Servicios (14/08/2001)
Tipus: Funcionari Grup:
Places
Total:
Promoció interna:
Reserva discapacitats:
Torn de mobilitat:
Ocuapció temporal:
Publicació
BOP:
DOCV:
BOE:
Observacions
Fitxers adjunts