S'està cercant, espereu....

Concursos Vigents - València

Relació de Concursos de l´Ajuntament de València

 

Bases Generals Comunes per a procediments de concurs i lliure designació

Bases generals comuns

Publicades en el BOP de data 29 de juny del 2017

Anunci de modificació de les bases generals comun

Publicades en el BOP núm. 237, de data 10 de desembre de 2020