Concursos Vigents - València

Relació de Concursos de l´Ajuntament de València

 


Concurs
Nom: Concurs de mèrits per a selecció i nomenament direccions centres docents públics.
Tipus: Concurs Grup: A2
Places
Total:
Promoció interna:
Reserva discapacitats:
Torn de mobilitat:
Ocuapció temporal:
Publicació
BOP: 02-07-2021
DOCV:
BOE:
Presentació instancies: Necesariament a tavés de seu electrònica
Instancies: 05-07-2021 a 30-07-2021
Drets d'examen:
Lloc de pagament:
Observacions
Fitxers adjunts

Bases Generals Comunes per a procediments de concurs i lliure designació

Bases generals comuns

Publicades en el BOP de data 29 de juny del 2017

Anunci de modificació de les bases generals comun

Publicades en el BOP núm. 237, de data 10 de desembre de 2020