Concursos Vigents - València

Relació de Concursos de l´Ajuntament de València

 


Concurs
Nom: Convocatòria renovació direcció centres docents municipals
Tipus: Funcionari Grup: A1 / A2
Places
Total: 2
Promoció interna:
Reserva discapacitats:
Torn de mobilitat:
Ocuapció temporal:
Publicació
BOP:
DOCV:
BOE:
Presentació instancies: Necesariament a tavés de seu electrònica
Instancies: 02-06-2021 a 22-06-2021
Drets d'examen:
Lloc de pagament:
Observacions
Fitxers adjunts
 • anunci llistat provisional personal admés.pdf
 • annex ii_autoavaluació i actualització projecte.pdf
 • Bases Generals Comunes per a procediments de concurs i lliure designació

  Bases generals comuns

  Publicades en el BOP de data 29 de juny del 2017

  Anunci de modificació de les bases generals comun

  Publicades en el BOP núm. 237, de data 10 de desembre de 2020