Borses de treball - València

Relació de Borses de Treball de l´Ajuntament de València

 Borsa
Nom: Arquitecte/a Tècnic/a
Núm. integrants: 54
Últim cridat: 46
Observacions
Anunci relatiu a bases de la convocatòria per a la constitució de Borsa de Treball d’Arquitecte/a Tècnic/a per a futurs nomenaments per millora d’ocupació i interinitats.Termini presentació instàncies del 13-01-2017 fins a 09-02-2017, ambdós inclosos.El model d’instància a presentar per les persones interessades serà la de la instància específica de l’apartat tràmits/descàrrega d’impresos/accés a la funció pública/sol·licitud d’admissió a proves selectives (borses de treball), o per mitjà d’instància electrònica, que es troba en l’apartat: seu electrònica/tràmits/matèries/accés a la funció pública/participació proves selectives-bosses de treball.L'import de drets d'examen són 41,41.-€
Fitxers adjunts
 • constitucio borsa treball(5).pdf
 • revisio autobaremacio i requisits.pdf
 • anunci qualificacions i concurs.pdf
 • plantilla interinitats(1).pdf
 • plantilla millora ocupacio.pdf
 • qualificacions i termini autobaremacio(1).pdf
 • acord organ de seleccio.pdf
 • llistat definitiu i data exercici(1).pdf
 • anunci rectificacio bases(1).pdf
 • nomenament organ selectiu(3).pdf
 • llistat provisional personal admes i exclos(2).pdf
 • anunci rectificacio temari.pdf
 • nota informativa(2).pdf