Activitat del Consells - València

Tornar

CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE MARÍTIM

Data:
15-10-2018
Hora:
19:00
Òrgan:
CDI06
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA CONSEJO DISTRITO MARÍTIMO OCTUBRE 2018

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si es el cas, de l' Acta de la sessió anterior celebrada el día 2 de juliol de 2018
0002 - Informe de Prèsidencia
0003 - Informe dels Grups de Treball
MOCIONS
0004 - Moció que presenta el Grup Popular sobre la Gestió del antic Col.legi Jaume I
Expediente: O-89POP-2018-000078-00 -
0005 - "Moció que presenta el Grup Popular sobre Ejecució y urbanització del PRIM ""Camino Hondo del Grao""
Expediente: O-89POP-2018-000078-00 -
0006 - Moció que presenta el Grup Ciutadans sobre la rehabilitació de la plaça Javier *Goerlich
Expediente: O-89CIU-2018-000151-00 -
0007 - Moció que presenta el Grup Ciutadans sobrel' Estat d'immobles i instal·lacions municipals
Expediente: O-89CIU-2018-000151-00 -
0008 - Moció que presenta el Grup Ciutadans sobre atropellaments en Avinguda Blasco Ibáñez i Calle Menorca
Expediente: O-89CIU-2018-000151-00 -
PREGUNTES
0009 - Pregunta que presenta el Grup Popular sobre Drogodependients en Av. Malvarrosa
Expediente: O-89POP-2018-000078-00 -
0010 - Pregunta que presenta el Grup Popular sobre Museu Setmana Santa Marinera - Districte Marítim
Expediente: O-89POP-2018-000078-00 -
0011 - Pregunta que presenta el Grup Popular sobre males herbes i mosquits en el Districte Marítim
Expediente: O-89POP-2018-000078-00 -
0012 - "Pregunta que presenta el Grup Popular sobre ""Gorrillas"" en el Districte Marítim
Expediente: O-89POP-2018-000078-00 -
0013 - Pregunta que presenta el Grup Popular sobre actuacions en el Cabanyal en el Districte Marítim
Expediente: O-89POP-2018-000078-00 -
0014 - Pregunta que presenta el Grup Popular sobre Assentaments il.legales al Districte Marítim
Expediente: O-89POP-2018-000078-00 -
0015 - Pregunta que presenta el Grupo Popular sobre infraestructura policial en el Cabanyal en el Districte Marítim
Expediente: O-89POP-2018-000078-00 -
0016 - Pregunta que presenta el Grup Popular sobre solar destinat al rastre en el Districte Marítim
Expediente: O-89POP-2018-000078-00 -
0017 - Pregunta que presenta el Grup Popular sobre escultura Velas Marineras en el Districte Marítim
Expediente: O-89POP-2018-000078-00 -
0018 - Pregunta que presenta el Grup Popular sobre processos participatius d' inversió en el Districte Marítim
Expediente: O-89POP-2018-000078-00 -
0019 - Pregunta que presenta el Grup Popular sobre enregistraments sessions Consell en el Districte Marítim
Expediente: O-89POP-2018-000078-00 -
0020 - Pregunta que presenta el Grup Popular sobre pressupost i despesa La Mutant en el District Marítim
Expediente: O-89POP-2018-000078-00 -
0021 - Pregunta que presenta el Grup Popular sobre pressupost i despesa El Musical en el Districte Marítim
Expediente: O-89POP-2018-000078-00 -
0022 - Pregunta que presenta el Grup Popular sobre reforç compromès policia Cabanyal en el Districte Marítim
Expediente: O-89POP-2018-000078-00 -
0023 - Pregunta que presenta el Grup Popular sobre Policía de Barri en el Districte Marítim
Expediente: O-89POP-2018-000078-00 -
0024 - Pregunta que presenta el Grup Popular sobre robatoris i incendis vehicles en el Districte Marítim
Expediente: O-89POP-2018-000078-00 -
0025 - Pregunta que presenta el Grup Popular sobre ocupacions il.legals en el Districte Marítim
Expediente: O-89POP-2018-000078-00 -
0026 - Pregunta que presenta el Grup Popular sobre plagues de mosquits i paneroles període estival en el Districte Marítim
Expediente: O-89POP-2018-000078-00 -
0027 - Pregunta que presenta el Grup Popular sobre inversions realitzades i previstes en el Districte Marítim
Expediente: O-89POP-2018-000078-00 -
0028 - Pregunta que presenta el Grup Popular sobre 2º Plan de Interveció en el Enllumenat Públic (IDAE II) Districte Marítim
Expediente: O-89POP-2018-000078-00 -
0029 - Pregunta que presenta el Grup Popular sobre ejecució pressupostària Poblats Marítims - Districte Marítim
Expediente: O-89POP-2018-000078-00 -
0030 - Pregunta que presenta el Grup Popular sobre ejecució pressupostària Camins al Grau - Districte Marítim
Expediente: O-89POP-2018-000078-00 -
0031 - Pregunta que presenta el Grup Popular sobre ejecució pressupostària Algirós - Districte Marítim
Expediente: O-89POP-2018-000078-00 -
0032 - Pregunta que presenta el Grup Popular sobre accidents de trànsit en el Districte Marítim
Expediente: O-89POP-2018-000078-00 -
0033 - Pregunta que presenta el Grup Popular sobre compliment de la normativa sobre activitats i contaminació acústica en el Districte Marítim
Expediente: O-89POP-2018-000078-00 -
0034 - Pregunta que presenta el Grup Popular sobre denúncies a Comissions Falleres en Falles 2018 en el Districte Marítim
Expediente: O-89POP-2018-000078-00 -
0035 - Pregunta que presenta el Grup Ciutadans sobre canvi de contenidors
Expediente: O-89CIU-2018-000228-00 -
0036 - Pregunta que presenta el Grupo Ciutadans sobre canvi de contenidors
Expediente: O-89CIU-2018-000228-00 -
0037 - Pregunta que presenta el Grup Ciutadans sobre el desenvolupament del Document de peticions de veïns i *AAVV
Expediente: O-89CIU-2018-000228-00 -
0038 - Pregunta que presenta el Grup Ciutadans sobre espais desaprofitats en plaça de *Xúquer.
Expediente: O-89CIU-2018-000228-00 -
0039 - Pregunta que presenta el Grup Ciutadans sobre cobertes industrials
Expediente: O-89CIU-2018-000228-00 -
0040 - Pregunta que presenta el Grup Ciutadans sobre cartell en el circuit *running
Expediente: O-89CIU-2018-000228-00 -
0041 - Pregunta que presenta el Grup Ciutadans sobre manteniment d'escocells
Expediente: O-89CIU-2018-000228-00 -
0042 - Pregunta que presenta el Grup Ciutadans sobre canvi dels llums
Expediente: O-89CIU-2018-000228-00 -
ALTRES
0043 - "RETIRADA INICIATIVA 5676-2018-21 presentada pel Grup Ciutadans sobre ""Millora de la neteja d'avingudes, carrers, places i solars en l'àmbit de la Junta de Districte de Marítim""
Expediente: O-89CIU-2018-000151-00 -
0044 - Intervencions veïnals
0045 - Precs i preguntes