Activitat del Consells - València

Tornar

CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA

Data:
11-07-2018
Hora:
19:00
Òrgan:
CDI03
Caràcter:
O
Observacions:
CONSEJO DISTRITO JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA.

Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, en el seu cas, de l'acta de la sesió anterior de data 18 d'abril de 2018
0002 - Informe de Presidència.
0003 - Donar compte de les propostes dels grups de treball.
0004 - MOCIÓ
0005 - Moció presentada pel vocal del grup muicipal Ciutadans sobre la Millora de la neteja d'avingudes, carrers, places i solars en l'àmbit de la Junta depel Districte de Ruzafa.
Expediente: O-89CIU-2018-000160-00 -
0006 - PREGUNTA.
0007 - Pregunta presentada pel vocal del grup municipal Popular senyor Alejandro Fernández-Checa Ruiz sobre denúncies en període de Falles per incompliment de la normativa sobre activitats i contaminació acústica a Russafa.
Expediente: O-89POP-2018-000053-00 -
0008 - Pregunta presentada pel vocal del grup municipal Popular senyor Alejandro Fernánde-Checa Ruiz sobre el 2º Pla d'intervenció en l'enllumenat públic (IDAE II).
Expediente: O-89POP-2018-000053-00 -
0009 - Pregunta presentada pel vocal del grup municipal Popular senyor Alejandro Fernández-Checa Ruiz sobre el Pla de participació ciutadana per al Pla del Remei.
Expediente: O-89POP-2018-000053-00 -
0010 - Pregunta presentada pel vocal del grup municipal Popular, senyor Alejandro Fernández-Checa Ruiz Pla sobre el Pla d'ajust de terrasses en Russafa.
Expediente: O-89POP-2018-000053-00 -
0011 - Pregunta formulada por el vocal del grupo municipal Popular, senyor Alejandro Fernández-Checa Ruiz sobre el compliment de la normativa sobre activitats i contaminació acústica a Russafa.
Expediente: O-89POP-2018-000053-00 -
0012 - pregunta presentada por la vocal del grupo municipal Popular, senyora Cristina Diego Martí, sobr inversions en l' Eixample.
Expediente: O-89POP-2018-000053-00 -
0013 - Pregunta presentada per la vocal del grup municipal Popular, senyora Cristina Diego Martí sobre apartaments Turístics.
Expediente: O-89POP-2018-000053-00 -
0014 - Suggeriments i propostes.
0015 - Intervencions veïnals.