S'està cercant, espereu....

Grup de Treball - València

Grup de Treball

 

Convocatòries dels grups de treball
GRUP DE TREBALL DATA I HORA CONVOCATÒRIA  
Grup de Cultura i Esport

9 de febrer de 2022 a les 18.30 hores.
A través del següent enllaç: https://meet.jit.si/GrupTreballCulturaPatraix

Ordre del dia:
1. Aprovació de l'acta anterior (24-11-2021).
2 Recepció de propostes d'activitats per a l'any 2022.
3. Debat i aprovació, si escau, de les activitats per a l'any 2022.
4. Precs i preguntes.

 
Grup de Benestar Social (inclou seguretat ciutadana) 30 de març a les 15.00 hores, telemàticament, mitjançant l'enllaç https://meet.google.com/bsq-ncix-gwm, o introduint el codi "bsq-ncix-gwm" en obrir Meet. Reunió conjunta amb el Grup d'Ecologia Urbana.
Ordre del dia:
1- Elecció de les activitats definitives dels dos Grups de Treball per a començar el seu tràmit.
 
Grup d'Urbanisme i Inversions en Barris (inclou mobilitat)

17 de febrer de 2022 a les 19.00 hores, a través del següent enllaç: https://meet.jit.si/GrupoTrabajoUrbanismoPatraix
Ordre del dia:
1- Aportar propostes per a l'any 2022.
2- Debat i aprovació de les propostes.
3- Precs i preguntes.

Grup d'Ecologia i Innovació Urbana 30 de març a les 15.00 hores, telemàticament, mitjançant l'enllaç https://meet.google.com/bsq-ncix-gwm, o introduint el codi "bsq-ncix-gwm" en obrir Meet. Reunió conjunta amb el Grup d'Ecologia Urbana.
Ordre del dia:
1- Elecció de les activitats definitives dels dos Grups de Treball per a començar el seu tràmit.
 
Grup d'Activitats econòmiques i Habilitat sostenible

Dimarts 17 de novembre de 2020, a les 18.00 hores.
Ordre del dia:
1. Presentació propostes projectes de grup any 2020.
2. Valoració i aprovació d'aquestes.
3. Precs i preguntes.

Per a unir-se mitjançant sistema de vídeo:
- Marcar 1743761075@webex.com o
- Marcar 62.109.219.4 i introduir el seu número de reunió.

https://profevirtual.webex.com/profevirtual/j.php?mtid=m05d5e81cdd3a26cfe0a59196c2d68f68
Número de reunió: 174 376 1075
Contrasenya: BPmqJ2CqY78
f32f4861c41f4daeb88958665a6aee1a

Per a unir-se per telèfon:
+34-91215-8236
Codi d'accés: 174 376 1075

 

Informació addicional

 

Les inscripcions en els Grups de Treball faran efecte a partir del mes següent a la seua presentació en les Juntes Municipals de Districte.
(Exemple: en el cas d'inscriure's el 12 de febrer es podrà acudir al Grup de Treball que es convoque en el mes de març)


Formulari d'Inscripció en els Grups de Treball de les Juntes de Districte (pdf 31 kb)