S'està cercant, espereu....

2018-10-16 - València

Vés enrere 2018-10-16

Tornar

CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL D' ABASTOS

Data:
16-10-2018
Hora:
19:00
Òrgan:
CDI04
Caràcter:
O
Observacions:
CONSEJO ABASTOS OCTUBRE

Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació de l'acta de la sessió anterior
0002 - Informe de Presidència
0003 - Propostes del grups de treball
MOCIONS
0004 - Moció presntada per D.Javier Copovi, portaveu del grup Ciutadans en relació a Pas Inferior Vianants Gran Vía Ramón i Cajal
Expediente: O-89CIU-2018-000227-00 -
0005 - Moció presentada per D. Javier Copoví, portaveu del grup Ciutadans, en relació a l'estat Centre Esportiu Municipal d'Abastos
Expediente: O-89CIU-2018-000227-00 -
0006 - Moció presentada per D. javier Copovi, portaveu del grup Ciutadans, en relació a Fanals Il·luminat de Parc Albacete, Marvá i Beat Gálvez
Expediente: O-89CIU-2018-000227-00 -
0007 - Moció presentada per Sra. Adela García, portaveu del grup Popular, en relació a Baldeo de carrers d'Abastos
Expediente: O-89POP-2018-000081-00 -
0008 - Moció presentada per la Sra. Adela García, portaveu del grup Popular sobre Millora del passatge entre Plaza Horticultor Corset i C/ Santa María Micaela.
Expediente: O-89POP-2018-000081-00 -
0009 - Moció presentada per la Sra. Adela García, portaveu del grup Popular, sobre Voreres en diversos punts cecs derivats de la ubicació de contenidors
Expediente: O-89POP-2018-000081-00 -
PREGUNTES
0010 - Pregunta presentada per D.Javier Copoví, portaveu del grup Ciutadans sobre Pas per als vianants tunel Grans Vies Ramón i Cajal -Germanies
Expediente: O-89CIU-2018-000227-00 -
0011 - PRECS I PREGUNTES
0012 - INTERVENCIONS VEÏNALS