S'està cercant, espereu....

Informació i publicitat - València

Informació i publicitat

La marca Next Generation EU València, està composta per dues circumferències, una més gran i una altra més xicoteta.
Amb l'elecció de circumferències volíem transmetre una cosa global, la unió de tot el que comporta aquesta marca.
La circumferència gran representa i engloba a Europa i la xicoteta fa referència a una part això, en aquest a València.
Ací vos presentem la marca amb les seues diferents versions:


També amb les seues respectives versions en blanc i negre.

Etiquetes / Submarques.
Les etiquetes estan compostes per quatre colors corresponents als quatre apartats.

  • El Violeta està assignat per a Igualtat.
  • El Blau, per a Digital.
  • El Verd clar, per a Contaminació Ambiental.
  • I el Verd fosc, per a Canvi Climàtic.

Manual bàsic d'Identitat Corporativa – Next Generation EU València 

Manual d'obligacions d'I+P NGEUVLC