S'està cercant, espereu....

Next generation - València

Next generation

Next Generation EU és un instrument temporal de recuperació dotat amb més de 800 000 milions d'euros que contribuirà a reparar els danys econòmics i socials immediats causats per la pandèmia de coronavirus. L'Europa posterior a la COVID-19 serà més ecològica, més digital, més resilient i millor adaptada als reptes actuals i futurs.

 

Augment de la inversió en les transicions climàtica i digital.

Integració de la dimensió climàtica.
Objectiu: el 30% de la despesa total en tots els programes.

Integració de la dimensió digital.
Despesa en transformació digital en tots els programes.
Increments pressupostaris per a:
· Programa Europa Digital
· Mecanisme <<Connectar Europa>> (capítol digital)

Línies del Fons Next Generation

  • Mecanisme de Recuperació i Resiliència: element central de Next Generation EU, amb 723.800 milions d'euros en préstecs i subvencions disponibles per a donar suport a les reformes i inversions empreses pels països de la UE.
L'objectiu és mitigar l'impacte econòmic i social de la pandèmia de coronavirus i fer que les economies i societats europees siguen més sostenibles i resilients i estiguen millor preparades per als reptes i les oportunitats de les transicions ecològica i digital. Els Estats membres estan treballant en els seus plans de recuperació i resiliència per a accedir als fons en el marc del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.
  • Ajuda a la Recuperació per a la Cohesió i els Territoris d'Europa (REACT-UE): Next Generation EU també inclou 50 600 milions d'euros per a REACT-UE. Es tracta d'una nova iniciativa que continua i amplia les mesures de resposta i reparació de crisis aplicades a través de la Iniciativa d'Inversió en Resposta al Coronavirus i la Iniciativa d'Inversió en Resposta al Coronavirus Plus. Contribuirà a una recuperació ecològica, digital i resilient de l'economia.
  • Next Generation EU també aportarà fons addicionals a altres programes o fons europeus, com a Horitzó 2020, InvestEU, Desenvolupament Rural o el Fons de Transició Justa (FTJ).

Distribució despeses Next Generation