S'està cercant, espereu....

Pla de recuperació per a Europa - València

El Pla de Recuperació per a Europa unix el pressupost a llarg termini de la UE (el Marco Financer Plurianual) junt amb Next Generation EU, instrument temporal concebut per a impulsar la recuperació post COVID i serà el major paquet d'estímul mai finançat a Europa. Un total de 2,018 bilions d'euros ajudaran a reconstruir l'Europa posterior a la COVID-19.

Serà una Europa més ecològica,
més digital i més resilient.

https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en

El nou pressupost a llarg termini (el Marco Financer Plurianual) augmentarà els mecanismes de flexibilitat per a garantir la seua capacitat de fer front a necessitats imprevistes. Es tracta d'un pressupost preparat no sols per a les realitats actuals, sinó també per a les incerteses del futur.

DESPESA DE LA UE PER A 2021-2027

Un total de 1,8243 bilions d'euros.

Marc financer pluriennal (MFP):
Pressupost septennal de la UE: 1,0743 bilions €

Next Generation EU:
Paquet de recuperació de la COVID-19 concentrat en els primers anys.

390.000 milions € en subvencions
360.000 milions € en préstecs
TOTAL: 750.000 milions €

Capital obtingut en els mercats financers.

Aquest és un pressupost real modernitzat:
· Més del 50% de l'import total del pròxim pressupost a llarg termini i Next Generation EU donaran suport a la modernització de la Unió Europea a través de la investigació i la innovació; el clima just i les transicions digitals; la preparació, la recuperació i la resiliència.
· El 20% de *Next *Generation EU s'invertirà en la transformació digital.
· En 2026 i 2027, el 10% de la despesa anual del pressupost a llarg termini contribuirà a detindre i revertir el declivi de la biodiversitat.
· Per primera vegada, les prioritats noves i reforçades tenen la major proporció dins del pressupost a llarg termini, el 31,9%.