S'està cercant, espereu....

Antifrau - València

Antifrau

El principi de gestió n4 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència és el reforç de mecanismes per a la prevenció, detecció i correcció del frau la corrupció i els conflictes d'interés.
En compliment de l'exigit en aquest principi l'Ajuntament de València ha aprovat el Pla de mesures Antifrau Next Generation València.
En aquest apartat es presenten els procediments per a la denúncia d'irregularitats i sospites de frau, sense perjudici que puga utilitzar-se qualsevol mitjà de presentació davant el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de València d'entre els establits en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Procediments a escala europea estatal i local

També pot realitzar una denúncia d'una situació de frau a través de les següents vies:

Oficina Europea Antifrau.Oficina Europea. OLAF.Bústia antifrau del Pla de recuperació, Transformació i Resiliència.Integritat i Bon Govern