S'està cercant, espereu....

Inici - ValènciaEl Servici de Mobilitat Sostenible s’encarrega de la gestió integral de la mobilitat de la ciutat de València atenent a les necessitats de totes les persones usuàries de la via pública sota criteris de seguretat vial, sostenibilitat, accessibilitat, optimització de l’ús de l’espai públic i eficiència. Aspira a ser un referent en la gestió de la mobilitat urbana per l’execució d'un treball d'alta qualitat tècnica i mitjançant l'ús de noves tecnologies, que contribuïsca a una reducció constant del nombre d’accidents, a un increment d'ús dels modes de transport sostenibles, així com a millorar la convivència de totes les persones usuàries de la via pública a la ciutat tenint present les següents prioritats: vianants, ciclistes, transport públic, distribució de mercaderies i vehicle privat.

L'anell ciclista de la ronda interior, tram a tram

Anillo ciclista

L'anell ciclista per a la ronda interior desenvolupat per la Regidoria de Mobilitat Sostenible presenta les claus generals de disseny següents, amb algunes novetats que el diferencien substancialment del projecte previ (suspés per un defecte de forma en la seua licitació).

· L'ample del carril s'amplia i s'uniformitza en una amplària de 2,50 metres, de cara a garantir una circulació més segura i que no quede obsolet al poc de temps de produir-se allí un ús intensiu. ·El carril bici baixa de la vorera al lloc que correspon a la bicicleta, la calçada, i s'acaba així amb la confusió i el conflicte generats entre vianants i ciclistes pels carrils bici del passat.· El seu traçat, a més, és més recte que el del projecte suspés, que en alguns punts feia girs innecessaris i inclús derivava a l'interior d'un jardí.· La vorera s'amplia a Xàtiva.· S'afig un intercanviador de l'EMT a la plaça de Tetuan.· Es modifiquen alguns illots (s'amplien els de la plaça de Tetuan i s'eliminen els de Sorní i la plaça de Sant Agustí).· Es modifica l'estructura de la cruïlla Sorní - Jorge Juan, que millora la mobilitat de vianants i deixa l'accés a Jorge Juan exclusivament des de Sorní.· Al llarg de tot el recorregut s'habiliten multitud de places d'estacionament de motocicletes en calçada, de manera que s'acaba definitivament el seu estacionament a les voreres limítrofes i la seua circulació, il·legal i molesta, per un espai ja definitivament d'ús exclusiu de vianants.

Tram carrer de Colom

Amb la inclusió de l'anell ciclista, el repartiment de l'espai viari al carrer de Colom quedarà de la manera següent, observat en orientació nord-sud: vorera per a vianants, carril bici, estacionament per a motocicletes, dos carrils de circulació general per al trànsit rodat, carril EMT-taxi i vorera per a vianants.

Este repartiment general només variarà en el tram de Colom comprés entre els carrers de Pérez Baier i Roger de Lloria, on quedarà de la manera següent: vorera per a vianants, carril bici, dos carrils de circulació general per al trànsit rodat, carril EMT-taxi, un carril per a parada de taxis i vorera per a vianants.

Com s'indica, les voreres seran per a ús exclusivament de vianants, i l'aparcament de motos s'establirà únicament en les places habilitades en calçada. De la mateixa manera, les parades de Valenbici s'adaptaran perquè s'hi puga accedir directament des del carril bici (que és de doble sentit) i, per tant, no hi haurà cap excusa per a circular amb bici per la vorera.Al marge d'este canvi de distribució, l'actuació suposarà la modificació de l'estructura de la cruïlla de Sorní amb Colom per mitjà de la supressió del gir a Jorge Juan des de Colom.

Tram carrer de Xàtiva

Amb el nou repartiment de l'espai viari, en este tram els dos carrils de la banda esquerra de la circulació en el sentit del trànsit rodat passen a destinar-se a la futura ampliació de l'espai de vianants i al nou carril bici.Fins que es realitze la urbanització de vianants, l'espai es marcarà amb una conversió blana en zona de vianants i en un dels seus espais s'emplaçarà l'estació de Valenbici 148, després de concloure el conveni subscrit amb Adif per a ubicar-la dins dels seus terrenys a l'estació del Nord. D'altra banda, l'estació de Valenbici situada just a l'eixida de l'estació del Nord es baixa a la calçada.

Plaça de Sant Agustí

En arribar a Sant Agustí, el carril bici s'unix al que prové del carrer de Sant Vicent Màrtir des de l'avinguda del Cid i que forma part de l'ampliació de la Xarxa Ciclista 2015.En l'actuació se suprimix l'illot enmig de Sant Vicent en arribar a Guillem de Castro i es crea un pas de vianants des de la façana de l'església de Sant Agustí fins a la vorera de la façana, a fi de millorar la mobilitat dels vianants.

Guillem de Castro

A Guillem de Castro, el nou carril bici s'establix de nou a la calçada i se suprimix definitivament la circulació il·legal de bicis per les voreres, que en este punt de la ciutat era especialment elevat. A l'altura del carrer de l'Hospital, i al tram que va fins al carrer de Sant Pere Pasqual, el carril bici i noves places d'estacionament en cordó per a motocicletes s'ubicaran on abans hi havia un carril d'estacionament per a vehicles.

A més, en l'actuació s'afig un nou pas de vianants a l'altura del carrer de Gandia, fins ara no previst, i que millora la mobilitat de vianants, que fins a la data o creuaven il·legalment sense cap garantia de seguretat o es veien obligats a fer una gran volta per a passar de la zona d'habitatges al parc. I a este se sumarà un nou pas de vianants a l'altura de Pare Manjón, que a més respon a una petició veïnal. L'última modificació pel que fa a passos de vianants fa referència al d'Àngel Guimerà, que es desplaçarà per a un millor flux de vianants i ciclista.

Pel que fa a l'anell ciclista pròpiament dit, les principals peculiaritats del tram són que connectarà amb el carril bici del carrer de Conca i amb el carril bici existent del Pont de les Arts.

Via marginal dreta de l'antic llit del riu Túria

Des del Pont de les Arts fins al pont de Sant Josep, l'anell discorrerà per l'únic tram de carril bici ja existent. Després de creuar el pont de Sant Josep, i amb la finalitat d'evitar l'eixida del pas inferior de Blanqueries, farà el mínim recorregut imprescindible per darrere de l'edifici de servici ubicat a l'entrada del parc annex al pont, abans de tornar a circular per calçada fins a arribar a les torres dels Serrans.Ja davant de les torres dels Serrans, i per a evitar incrementar addicionalment l'estretiment de la via existent, el carril bici s'emplaçarà a la plaça de la Crida per a tornar a continuació de nou a la calçada. Immediatament després, al pont de Fusta, connectarà amb el carril bici cap a Alboraia.

Del pont de Fusta al pont del Real, el carril bici continuarà —segregat, com en tot el seu trajecte— a l'esquerra de la calçada en sentit del trànsit. I en arribar al pont del Real passarà a la dreta de la calçada en paral·lel al pas de vianants per a accedir ja per eixe costat a la plaça de Tetuan. Amb vista a evitar un embós dels ciclistes que vulguen eixir cap al nord pel pont del Real, s'ha habilitat un carril d'acumulació per als qui esperen a girar per a continuar per l'anell en el mateix sentit que el trànsit motoritzat.

Plaça de Tetuan

A partir d'ací i de manera excepcional a la resta de l'anell ciclista, el carril bici discorrerà per la dreta en el sentit del trànsit motoritzat.


En l'actuació, l'illot emplaçat a l'inici de la plaça de Tetuan s'ampliarà per a millorar la mobilitat dels vianants.
En paral·lel, s'ampliarà també l'illot que separa General Tovar de General Palanca, a més d'incorporar noves parades de l'EMT, que serviran d'intercanviadors.

Porta de la Mar

Quan arribe a Porta de la Mar, el carril s'unirà amb el projecte d'ampliació de la Xarxa Ciclista 2015, en licitació, que establirà un nou carril bici de Porta de la Mar cap al pont de l'Exposició fins a Benimaclet. D'esta manera, Porta de la Mar queda connectada en carril bici per tots els seus accessos, comptant Navarro Reverter.

Informació addicional