2017-07-27 - València

null 2017-07-27

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
27-07-2017
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
E
Observacions:
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 27 DE JULIO DE 2017

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar el projecte de la sexta modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost 2017.
Expediente: E-05501-2017-000029-00 - Aprovat
0002 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar el projecte de la sèptima modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost 2017.
Expediente: E-05501-2017-000032-00 - Aprovat
0003 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar el projecte de la quinta modificació de l'annex d'aplicacions pressupostàries amb subvencions nominatives 2017.
Expediente: E-05501-2017-000028-00 - Aprovat