S'està cercant, espereu....

Accés i Matrícula - València

INGRÉS I ACCÉS

 

ENSENYAMENTS ELEMENTALS

(12/09/2022) Llista definitiva de notes de la prova d'ingrés a 1r curs d'Ensenyaments Elementals 2022 (pdf 950 kb).

(12/09/2022) Llista definitiva de notes de la prova d'accés a altres cursos d'Ensenyaments Elementals 2022 (pdf 759 kb).

(12/09/2022) Oferta definitiva de places vacants Ensenyaments Elementals 2022-2023 (pdf 671 kb).

(07/09/2022) Llista provisional de notes de la prova d'ingrés a 1r curs (pdf 949 kb).

(22/07/2022) 2a Oferta provisional de places vacants (pdf 672 kb).

(22/07/2022) Tribunals per a la prova d'ingrés a 1r curs (pdf 81 kb).

(22/07/2022) Horari de cada aspirant per a la prova d'ingrés a 1r curs (pdf 935 kb).

(22/07/2022) Tribunals amb dia i hora per a la prova d'accés a altres cursos (pdf 146 kb)

(22/06/2022) Llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos per a la prova d'ingrés a 1r curs (pdf 726 kb)

(22/06/2022) Llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos per a la prova d'accés a altres  cursos (pdf 659 kb)

(16/06/2022) Lista provisional d'aspirants admesos i exclosos per a la prova d'ingrés a 1r curs (pdf 767 kb).

(16/06/2022) Lista provisional d'aspirants admesos i exclosos per a la prova d'accés a altres cursos (pdf 782 kb).

(04/05/2022) 2a. Oferta provisional places vacants (pdf 671 kb).

(03/05/2022) Calendari d'inscripció i proves (pdf 673 kb).

Informació per a l'ingrés a 1r curs d'Ensenyaments Elementals (pdf 713 kb).Informació per a l'accés a altres cursos d'Ensenyaments Elementals (pdf 789 kb).

 

(18/11/2021) Exemples d'exàmens de prova d'accés a altres cursos d'Ensenyaments Elementals:

Model (teoria) prova d'accés a 2ºEE.EE (pdf 562 kb)Model (lectura) prova d'accés a 2ºEE.EE (pdf 38 kb)

Model (teoria) prova d'accés a 3ºEE.EE (pdf 460 kb).

Model (lectura) prova d'accés a 3ºEE.EE (pdf 114 kb).Model (teoria) prova d'accés a 4ºEE.EE (pdf 463 kb).Model (lectura) prova d'accés a 4ºEE.EE (pdf 113 kb).

Model (dictats) prova d'accés a altres cursos EE.EE (pdf 341 kb).

 

ENSENYAMENTS PROFESSIONALS

(14/09/2022) Llista definitiva de notes de la prova d'accés (2ª convocatòria) (pdf 722 kb).

(01-09-2022) Tribunals amb dia i hora per a la prova d'accés (pdf 101 kb).

(21-07-2022) Llista definitiva d'admesos i exclosos per a la prova d'accés en 2a convocatòria (pdf 696 kb).

(15-07-2022) Llista provisional d'admesos i exclosos per a la prova d'accés a Ensenyaments Professionals 2022 en 2a convocatòria (pdf 734 kb).

(30-06-2022) Llista definitiva de notes de la prova d'accés a 1r curs (pdf 751 kb).

(30-06-2022) Llista definitiva de notes de la prova d'accés a altres cursos (pdf 706 kb).

(07-06-2022) Distribució horària per a les proves d'accés (pdf 128 kb).

(27-05-2022) Llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos per la prova d'accés a 1r curs (pdf 719 kb). 

(27-05-2022) Llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos per a la prova d'accés a altres cursos (pdf 642 kb)

(23-05-2022) Llista provisional d'aspirants admesos i exclosos per a la prova d'accés a 1r curs (pdf 760 kb).

(23-05-2022) Llista provisional d'aspirants admesos i exclosos per a la prova d'accés a altres cursos (pdf 644 kb)

(04/05/2022) Oferta provisional places vacants (pdf 674 kb).

(03/05/2022) Calendari d'inscripció i proves (pdf 573 kb).

Informació per a l'accés a 1r curs d'Ensenyaments Professionals (pdf 835 kb).Informació per a l'accés a altres cursos d'Ensenyaments Professionals (pdf 782 kb).

 

(18/11/2021) Exemples d'exàmens de prova d'accés a Ensenyaments Professionals:

Model (dictat) prova d'accés a 1ºEE.PP (pdf 23 kb)

Model (lectura) prova d'accés a 1ºEE.PP (pdf 37 kb).

Model (teoria) prova d'accés a 1ºEE.PP (pdf 683 kb).

Model (dictat) prova d'accés a 2ºEE.PP (pdf 42 kb).

Model (lectura) prova d'accés a 2ºEE.PP (pdf 148 kb).

Model (teoria) prova d'accés a 2ºEE.PP (pdf 590 kb).

Model (dictat) prova d'accés a 3ºEE.PP (pdf 142 kb).Model (lectura) prova d'accés a 3ºEE.PP (pdf 150 kb).Model (teoria) prova d'accés a 3ºEE.PP (pdf 725 kb).

 

ALTRES TRÀMITS

(11/05/2022) Accés per certificat (pdf 538 kb).

Trasllats i readmissions (pdf 490 kb). Obtenció directa del Certificat d'Ensenyaments Elementals (pdf 407 kb)