Inici - València

Telèfons d'interés

Telèfon d'assistència a mates de maltractaments: 016 Telèfon 24 hores

Destacats

Pla Marc d´Igualtat entre dones i homes  Vocabulari bàsic.  Comissió d'Igualtat  Consell Municipal de les Dones i per la igualtat

Falles  Informació bàsica per a dones víctimes de violència  Recursos  Teleasistencia 24h

Grup d'ajuda als maltractaments.Policia Local. GAMA.  II Pla d'Igualtat per a empleades i empleats de l'Ajuntament de València Programa Nombra en red La lupa violeta  

Benestar Social  Ministeri de Sanitat, Servicis Socials i Igualtat