S'està cercant, espereu....

Presentació - València

Atenció a la diversitat LGTBI

L'Ajuntament de València s'implica a garantir els drets i llibertats de totes les persones qualsevol que siga la seua orientació sexual, identitat o expressió de gènere. mitjançant un ampli catàleg de servicis, programes, campanyes i esdeveniments, treballem per la igualtat efectiva i real del col·lectiu LGTBI, així com pel reconeixement a la diversitat familiar i pel foment de la igualtat de tracte i no discriminació.

diversitat-lgtbi

Segueix-nos en:

logo facebook
logo instagram
logo youtube
logo twitter