Àrea de conciliació de la vida personal, familiar i laboral - València

Àrees d´intervenció >> Àrea de conciliació de la vida personal, familiar i laboral

Col·laboració amb la Asociación y Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles (ARHOE) i la seua normalització amb els països de la Unió Europea. II Cicle d'Horaris Racionals.

III Cicle d'Horaris Racionals Segona Jornada del III Cicle d'Horaris Racionals

A principis de 2008 es rep la proposta de la Comissió per a la Racionalització dels Horaris Espanyols per tal que la nostra ciutat participe en el II Cicle d'Horaris Racionals iniciat en altres ciutats espanyoles, tot coincidint alguns objectius de la dita Comissió amb els del nostre Pla MIO.

El principal objectiu de l'Àrea de Conciliació de la Vida Familiar i Laboral del Pla MIO és fer compatible el context familiar i laboral de la dona, sense que es vegen disminuïts o afectats cap dels interessos individuals. Açò implica optar per la coresponsabilitat i exigix canvis en diversos àmbits marcant-nos com un dels objectius de tal marc referencial el difondre la necessitat d'adaptar els horaris de treball a les responsabilitats familiars.

Les dones cada vegada més s'han anat incorporant al món laboral i a l'activitat pública però este procés no ha anat acompanyat totalment d'una distribució de les tasques tradicionals assignades a les dones. Hem de recordar que a l'actualitat, la conciliació de la vida personal, familiar i laboral ja no és un assumpte només de les dones, és un assumpte que concernix de la mateixa manera a tota la unitat familiar, a la societat en general.

A pesar d'este principi bàsic, sabem pels estudis amb què comptem, que hi ha distintes barreres que fan molt difícil la conciliació. Encara gran part de la població opina que la dona ha de treballar menys hores que l'home per a assumir el rol familiar i l'àmbit empresarial, en general, és poc sensible a incorporar mesures que faciliten la conciliació.

Existixen així mateix, barreres estructurals molt importants, entre altres, la divisió sexual del treball i la prioritat empresarial de maximitzar la productivitat, amb una escassa sensibilització de la necessitat d'adoptar mesures de conciliació en l'empresa. L'empresariat opina majoritàriament que adoptar mesures d'este tipus, limitaria la competitivitat empresarial. Existixen encara greus prejuïns empresarials que consideren que les responsabilitats familiars limiten el rendiment de les dones i es detecten processos discriminatoris en la seua promoció i en l'accés a llocs de responsabilitat, especialment per eixe motiu.

Primera Jornada del II Cicle d'Horaris Racionals. 9 de juny de 2008 Segona Jornada del III Cicle d'Horaris Racionals. 6 de maig de 2009 Presentació del III Llibre del congrés Nacional per a racionalitzar els horaris espanyols Fullet "Conciliación: horarios racionales y empresa" Web Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles.