Àrea d'incorporació de la perspectiva de gènere en l'Administració Local - València

Àrees d´intervenció >> Àrea d'incorporació de la perspectiva de gènere en l'Administració Local

Itinerari Formatiu per a la Igualtat de Gènere de Funcionariat (IFIG).

La finalitat és formar a la plantilla municipal en unes competències bàsiques, específiques i transversals per a orientar les polítiques locals a la seua contribució efectiva amb la igualtat de gènere. Aquestes competències hauran de ser reconegudes i acreditades en l'àmbit de l'administració local valenciana.

El IFIG s'implementa en col·laboració i coordinació amb el Servei de Formació, Avaluació i Carrera, els sindicats de la corporació següents CSIF, CCOO, STAS-IV, UGT, SPPLB, i diversos Serveis d'Ajuntament.

Cursos

S'han realitzat els següents cursos:

 • Llenguatge igualitari de gènere en l'Administració Pública (en línia)
 • Aplicació del llenguatge inclusiu i no sexista en l'Administració local (presencial)
 • Assetjament psicològic i assetjament sexual en el treball. Protocol municipal
 • Assetjament per orientació sexual, identitat i expressió de gènere. Claus per a la seua identificació i intervenció
 • Violència de gènere: claus per a la detecció i l'adequada intervenció
 • Urbanisme i mobilitat amb perspectiva de gènere. València: reflexionant la ciutat inclusiva
 • Principis ètics en l'execució pressupostària a nivell municipal: clàusules estratègiques en la contractació
 • Impacte de gènere en les polítiques municipals. L'elaboració de l'informe d'impacte
 • Avaluació de les polítiques municipals. Igualtat de gènere com a factor de qualitat
 • Incorporació de la perspectiva de gènere en activitats i programes d'inclusió social
 • Pressupost públic responsable amb la igualtat de gènere. Claus del procediment
 • Cures i sostenibilitat de la vida a través dels programes i serveis municipals
 • Igualtat de gènere en la mediació municipal
 • Participació ciutadana en la gestió pública local amb enfocament de gènere i altres perspectives inclusives
 • Els homes i la igualtat: el camí cap a les noves masculinitats igualitàries
 • Qualitat i ètica en l'acompliment dels Serveis Socials des de la perspectiva de gènere
 • Estratègies per al funcionament d'una ciutat diversa