S'està cercant, espereu....

Àrea d'associacionisme i participació - València

Espai Dones i Igualtat - EDI

EDI

A l´ es va inaugurar al novembre del 2003 tot ubicant-se a la plaça de Polo Bernabé s/n. Al març del 2010 la seua ubicació es trasllada al C/ del Governador Vell, 14 amb el canvi de la seua denominació: .

C/ GOBERNADOR VIEJO, 14
46003 VALENCIA
Teléfono: 96.208.74.75 Fax: 96.328.72.28
email: espaidones@valencia.es
url: http://www.valencia.es/mujereseigualdad

L´ és un recurs especialitzat en temes de gènere, que està dirigit a les dones, professionals i associacions de dones de la ciutat de València.

HORARI:
- Dilluns a divendres: matins de 9 a 14 hores. Vesprades prèvia cita
- Juliol, agost i setembre: horari de matins.

Localización y acceso

QUINS SERVICIS PRESTA?

 

 

1. SERVICI D'INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ

 

 

1.1. Informació sobre:
• Violència de gènere
• Laboral /Formació
• Salut
• Associacions
• Cultura i educació
• Oci i temps lliure

1.2 Orientació
• Social
• Jurídica
• Psicològica
• Laboral

 

2. CENTRE DE RECURSOS

Consulta sobre:
• Recursos específics per a dones.
• Servicis públics i socials.
• Normativa i legislació específica.
• Investigacions i estudis en matèries de: igualtat de gènere, violència, etc.
• Conferències, jornades i cursos de formació.

3. SERVICI D'ATENCIÓ A ASSOCIACIONS DE DONES

Informació i assessorament sobre:
• Tràmit per a la constitució i desenrotllament d'associacions de dones.
• Coordinació d'activitats d'associacions de dones.
• Accés a locals públics per a activitats.

4. SERVICI TELEFÒNIC D'ATENCIÓ I PROTECCIÓ PER A VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE

5. COORDINACIÓ I SEGUIMENT DE LES SOL·LICITUDS DE RECURSOS D'ALLOTJAMENT PER A DONES EN SITUACIÓ DE RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL

 

COM ES PRESTEN ESTOS SERVICIS?

 

 

1. Atenció personalitzada per professionals.
2. Confidencialitat.
3. Assessorament interdisciplinari.
4. Local adaptat a persones amb discapacitat.
5. Horari flexible.

 

 

Fullets

Carta de Servicis

VídeosVídeo del Desé Aniversari de l´


17062011 Centre Municipal de la Dona


20110701 - Centre Municipal de la Dona

Informació addicional

Seccions