S'està cercant, espereu....

Registre d'enquestes i estudis d'opinió - València

%>
Tornar

Educació i formació

Dades fitxa

7. Baròmetre Educació i formació
Valencià
Entrevista personal. Quotes de sexe, edat i relació amb l'activitat per districte. Selecció aleatòria dels punts de mostreig.