Registre d'enquestes i estudis d'opinió - València

Tornar

Espais verds, medi ambient i neteja de la ciutat

Dades fitxa

3. Baròmetre Espais verds, medi ambient i neteja de la ciutat
Valencià
Entrevista personal. Quotes de sexe, edat i relació amb l'activitat per districte. Selecció aleatòria dels punts de mostreig.