S'està cercant, espereu....

Registre d'enquestes i estudis d'opinió - València

%>
Tornar

Innovació, ODS i agenda 2030

Dades fitxa

18. Baròmetre Innovació, ODS i Agenda 2030
Valencià
Entrevista personal. Quotes de sexe, edat i relació amb l'activitat per districte. Selecció aleatòria dels punts de mostreig.