Registre d'enquestes i estudis d'opinió - València

Tornar

Noves tecnologies i xarxes socials a les llars

Dades fitxa

8. Baròmetre Noves tecnologies i xarxes socials a les llars
Valencià
Entrevista personal. Quotes de sexe, edat i relació amb l'activitat per districte. Selecció aleatòria dels punts de mostreig.