Indicadors Socials - València

%>
Tornar

Paradas de autobús por 10 km2 (EMT)

Transporte
Transporte urbano
Expresado en tanto por 10 km2

Data d'última actualització: Novembre-2021

 

Este apartat inclou un conjunt ample d’Indicadors amb la intenció d’assolir diferents aspectes de la realitat socio-econòmica de la ciutat. Un Indicador permet resumir en una única dada un gran volum d’informació; aquesta selecció es fonamenta en diferents estandars nacionals i internacionals. L’Objetiu d’aquest projecte és la seua actualització contínua. A la mateixa vegada, naix amb la voluntad de creixer tant en el nombre d’Indicadors, com en l’ampliació de la sèrie històrica per a cadascun d’ells. Per a trobar més informació, podeu consultar les diferents publicacions de l’Oficina d’Estadística, que estan a la vostra disposició a aquesta web.