Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Estadística d'associacions a València

Associació

Entitat sense ànim de lucre, constituïda voluntàriament per tres o més persones per a complir unes finalitats d'interés general o particular, per mitjà de la posada en comú de recursos personals o patrimonials amb caràcter temporal o indefinit.

Domicili de l'associació

lloc que establixen els estatuts de l'associació i que constarà com a tal en el Registre d'Associacions de la Comunitat Valenciana, i que serà el de la seu del seu òrgan de representació o on es desenrotllen les seues activitats.

Tipus d'associació

Les associacions inscrites en el Registre d'Associacions de la Comunitat Valenciana han de descriure, de manera precisa, les finalitats i activitats que desenvolupen. Això permet classificar les associacions en diferents tipologies segons la seua fi social. Cal tindre en compte que una mateixa associació pot dedicar-se a més d'una finalitat, per la qual cosa la suma d'associacions segons tipologia podrà ser superior al total d'associacions