Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Bodes Civils Municipals a València

Casaments civils municipals

Matrimoni que es contrau, formalitza i inscriu davant les autoritats municipals de l'Ajuntament de València d'acord amb les disposicions legals vigents

Matrimoni civil

Matrimoni que es contrau, formalitza i inscriu davant les autoritats civils (registre civil, administració pública, jutges o autoritats municipals) i no seguint el ritu d'una religió (matrimoni religiós). Cal indicar que en aquest concepte s'inclouen únicament els matrimonis exclusivament civils, ja que en els matrimonis religiosos, el matrimoni civil té lloc de forma simultània a aquest.

Matrimoni

Unió estable entre dues persones, com a producte de l'acord de voluntats d'ambdues, manifestat externament amb les formalitats legalment establides.