Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Vacunacions en centres sanitaris de València

Sistema d'Informació Vacunal

El Sistema d'Informació Vacunal (SIV) és un sistema d'informació d'ús restringit per al personal sanitari de la Comunitat Valenciana. Té com a objectiu facilitar la gestió de les diferents activitats de vacunacions realitzades sobre la població de la Comunitat Valenciana. Inclou informació sobre les vacunes incloses en els calendaris de vacunació infantil i de l'adult en la Comunitat Valenciana, així com informació relacionada amb la vacunació i altres mesures preventives en els viatges internacionals

Tipus de vacuna

Els tipus de vacunes es classifiquen en DTPa (Diftèria, Tètans i Tos ferina acel·lular) , Grip, HIB (Haemophilus Influenzae tipus B) , MEC (Meningitis C Conjugada) , Pneumococ, SPR (Pallola, Parotiditis i Rubèola) , TD (Tètans i diftèria adults) , TDPa (Diftèria, Tètans i Tos ferina acel·lular de baixa càrrega) , Varicel·la, VHA (Hepatitis A), VHB (Hepatitis B), VPH (Vacuna Virus Papil·loma humà) i VPI (Vacuna Antipoliomielítica Injectable) .