Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Longitud dels límits municipals de València

Longitud dels límits municipals

Aquesta geometria respon a la interpretació dels títols jurídics inscrits en el Registre Central de Cartografia (RCC): actes de línia límit, resolucions administratives, sentències judicials. Alguns trams de línies poden ser provisionals en mancar de títol jurídic que avale la seua geometria. Aquestes geometries tenen una incertesa d'uns 40 m, conseqüència de les precisions dels mesuraments de l'època de l'aixecament, traçats sobre el mapa i la posterior digitalització, amb excepció d'aquelles línies en les quals s'han desenvolupat una sèrie de treballs tècnics i administratius que han permés la inscripció d'una geometria més precisa.