Catàleg de publicacions - València

Volver

Cadastre immobiliari 2020. Municipis de l'àrea metropolitana de València

Esta publicació de caràcter anual, arreplega dades procedents del Cadastre Immobiliari, registre administratiu en què es descriuen els béns immobles, per als municipis de l'àrea metropolitana. La inscripció en el Cadastre és obligatòria i gratuïta, característiques que el diferencien del Registre de la Propietat. La descripció cadastral dels béns immobles inclou les seues característiques físiques, jurídiques i econòmiques, entre les que es troben la seua localització, referència cadastral, superfície, ús, cultiu, representació gràfica, valor cadastral i titular cadastral.

Última modificació

19-02-2021

Descàrregues
Publicacions d'esta col·lecciò;

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012