Barómetre municipal - València

Tornar

Convivència i turisme

Dades fitxa

6. Baròmetre Convivència i turisme
Valencià
Entrevista personal. Quotes de sexe, edat i relació amb l'activitat per districte. Selecció aleatòria dels punts de mostreig.