Dades Oberts - València

CONJUNTS DE DADES

Ordenar per:
S'han trobat 118 resultats.
sector-publico

Cada Junta Municipal està integrada per uns quants districtes municipals. * Nombre: Nom de la junta municipal. * Junta: Codi de la junta municipal.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
sociedad-bienestar

Els servicis socials de l’Ajuntament de València atenen amb un àmbit geogràfic (districte i barri). El mapa mostra les zones d’actuació dels 11 Centres Municipals de Servicis Socials * Nombre: Nom de l’àmbit de centre de servicis socials.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
medio-ambiente

Estacions de mesurament automàtic de contaminació atmosfèrica. * Nombre: Nom de l’estació automàtica. * Dirección: Direcció on es troba l’estació. * Tipozona: Tipus de zona, suburbana o urbana * Tipoemisión: Font d’emissió predominant: Font d’emissió que mesura. Fons o Trànsit. * Parametros: Paràmetres que mesura. * Mediciones: Mesuraments de tots els dies de l’últim mes

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
urbanismo-infraestructuras

Llistats dels carrers del terme municipal de València. * Codtipovia: Tipus de la via. * Codvia : Codi de la via. * Codviacatastro: Codi de la via per al cadastre. * Nomoficial: Nom de la via. * Traducnooficial: Traducció de la via.

Ayuntamiento de Valencia

CSV
urbanismo-infraestructuras

Guia Urbana de la ciutat de València * Tipo: Tipus per a la representació i llegenda dels polígons.

Ayuntamiento de Valencia

WFS SHAPE WMS KMZ

Reflecteix una recopilació de dades sobre queixes i suggeriment per districtes durant 2020 per intervals de mesos

Ayuntamiento de Valencia

CSV CSV
medio-ambiente salud

Mapa del pol·len agrupat per diverses espècies arbòries.(ligustrum) * Densidad: densitat de pol·len per zona

Ayuntamiento de Valencia

WFS GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
urbanismo-infraestructuras

* Dades sobre obres d'urbanització executades * Dades Alfanumèriques * Títol: nom del projecte * Àmbit: àmbit d'actuació de les obres * Descripció: breu descripció de l'actuació * Superfície: superfície de la intervenció en metres quadrats * Data de recepció: data de l'acta de recepció de les obres * Contractista: nom de l'empresa constructora * Pressuposat: pressupost en € de les obres executades

Ayuntamiento de Valencia

CSV GML JSON KML KMZ SHAPE WFS WMS
economia hacienda sector-publico

Relació de tots els béns immobles de titularitat municipal que es troben inventariats en data l’última rectificació aprovada (el 31 de desembre de 2015), organitzats per Districtes, i dins dels mateixos per Epígraf/Relació/número d’orde, amb expressió de la seua denominació, emplaçament i barri de situació. S’exclouen de la relació aquells béns afectes l’ús públic (com a carrers, places, parcs o jardins) i els de Relacions d’Inventari que es troben en formació. * Noms de les columnes del CSV i descripció de cada una d’elles: * Epígraf: Classificació dels béns segons la seua naturalesa (Reglament de Béns de les Entitats Locals). * Descripció: Descripció de l’Epígraf. * Relació: Subdivisió dels béns dins de cada epígraf. * Descripció: Descripció de la Relació dins de l’Epígraf. * Num. Béns: Nombre de béns de l’Epígraf/Relació que consten d’alta en inventari a la data del supòsit.

Ayuntamiento de Valencia

CSV
economia hacienda sector-publico

Relació de tots els Drets reals de titularitat municipal que es troben inventariats en data l’última rectificació aprovada (el 31 de desembre de 2015), organitzats per Districtes, i dins dels mateixos per Epígraf/Relació/número d’orde, amb expressió de la seua denominació, emplaçament i barri de situació. S’exclouen de la relació aquells béns afectes l’ús públic (com a carrers, places, parcs o jardins) i els de Relacions d’Inventari que es troben en formació. * Noms de les columnes del CSV i descripció de cada una d’elles * Districte: Codi del Districte associat al bé. Hi ha 19 districtes i amb el codi “FT” s’identifica Fora de Terme. * Descripció: Descripció del districte. * Epígraf: Número d’Epígraf (en este cas tots els béns són de l’Epígraf 2: En este cas correspon amb l’epígraf 2. Drets Reals * Relació: Subdivisió dels béns dins de l’epígraf. * Número Definitiu: Número correlatiu dins de l’epígraf / relació que identifica el bé * Recau sobre: Descripció de l’emplaçament sobre el qual recau el dret.

Ayuntamiento de Valencia

CSV
comercio urbanismo-infraestructuras

Quioscos de premsa distribuïts per la ciutat * Emplazamie: Emplaçament del Quiosc. * Model: Model del Quiosc.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
transporte

Les dades d’estat de trànsit s’actualitzen cada 3 minuts. En el cas que hi haja algun problema amb l’actualització de les dades apareixerà "Sense dades". * Idtramo: Identificador únic del tram. * Denominacion: Denominació del tram. * Estado: Estat del trànsit en temps real del tram. Els codis dels estats del trànsit són els següents: * 0 Fluid * 1 Dens * 2 Congestionat * 3 Tallat

Ayuntamiento de Valencia

WFS GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ RTOD
educacion

Àrees d’escolarització. * Zona: Àrea d’escolarització.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
transporte

Dades geogràfiques sobre la localització dels guals. * Numplaca: Numere de llicència de la placa. * Codactivid: Codi de l’activitat. * Codvia: Codi del carrer. * data_alta: Data d’Alta. * Numplazas: Nombre de places. * Numpol: Numere de policia. * Carrer: Descripció del carrer i numere

Ayuntamiento de Valencia

CSV GML GeoJSON KML KMZ SHAPE WFS WMS
ciencia-tecnologia sector-publico

Catàleg de dades de l'Ajuntament de València en format RDF/XML basat en el vocabulari [DCAT](http://www.w3.org/ns/dcat# "Data Catalog Vocabulary"), desenrotllat pel World Wide Web Consortium (W3C) i que permet l'estandardització en la definició de catàlegs de documents i recursos d'informació. Un catàleg de documents i recursos d'informació es representa per mitjà d'instàncies de la classe dcat:Catalog i inclou una col·lecció de conjunts de recursos d'informació dcat:Dataset. Usant la URL de descàrrega [http://gobiernoabierto.valencia.es/va/dcat](http://gobiernoabierto.valencia.es/va/dcat) es pot federar el catàleg a [http://datos.gob.es](http://datos.gob.es) . També es presenta en format RSS per a permetre subscripcions al mateix.

Ayuntamiento de Valencia

RDF RSS
medio-ambiente transporte

Punts de recarrega elèctrica de vehicles. * Descripcion: Localització del punt de recarrega elèctrica.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
urbanismo-infraestructuras

Divisió Territorial integrada per Barris Municipals segons la quantitat de població. * Nombre: Descripció del districte. * Coddistrit: Codi del districte.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
medio-ambiente

Dades greográficos de la localització dels arbores monumentals en el terme municipal de València * A_P: Arbre o Palmera * Documento: Fitxa Tècnica.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
sociedad-bienestar turismo

Localització dels punts wifi públics distribuïts per la ciutat. * Descripción: Localització del punt wifi.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
urbanismo-infraestructuras

Agrupació de illes de cases cadastrals en macroilles per a servir de pla guia.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KMZ