Dades Oberts - València

Localització dels contenidors de Piles

Dades geogràfiques sobre la localització dels contenidors de piles. * Codi: Codi Identificador del contenidor. * Tipus: Tipus de la dependència on es troba el contenidor * Centre: Nom del centre o dependència on es troba el contenidor * Direcció: Descripció de la adreça on es troba el contenidor * N_districte: Codi del districte on es troba el contenidor de piles, enllaçable amb el camp coddistrit del dataset districtes municipals * N_barri: Codi del barri on es troba el contenidor de piles, enllaçable amb el camp coddistbar del dataset barris municipals * Piles: Nombre de contenidors de piles que hi ha en eixa localització.

Sector: Medio Ambiente

Condicions d'ús: Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

Publicador: Ayuntamiento de Valencia

Data de creaci�ó: 20/05/2015 08:11:49

Data d'última actualització: 17/12/2018

DISTRIBUCIONS