Dades Oberts - València

Intensitat dels Punts de Mesura de Trànsit (Espires electromagnètiques)

Dades geogràfiques de punts de mesura de trànsit (agrupació d’espires electromagnètiques) i la seua intensitat horària * Ángulo: Angle representació del sentit de la circulació en el punt de mesura. * Data d’actualització. * Hora d’actualització. * Idpm: Identificador de punt de mesura. * Ih: Intensitat hora de vehicles (vehicles/hora)

Sector: Transporte

Condicions d'ús: Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

Publicador: Ayuntamiento de Valencia

Data de creaci�ó: 14/11/2014 09:12:09

Data d'última actualització: 06/07/2015

DISTRIBUCIONS