Dades Oberts - València

Dades diàries de l’últim mes de les estacions de soroll.

Dades diàries de l’últim mes de les estacions de mesurament de soroll en via pública. Informe d’evolució mensual. Mitjanes diàries * SPL (dBA) * ARAGÓ * AJUNTAMENT * D. JUAN AUSTRIA * MOLÍ DEL SOL * P.SILLA

Sector: Medio Ambiente

Condicions d'ús: Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

Publicador: Ayuntamiento de Valencia

Data de creaci�ó: 21/11/2014 09:17:59

Data d'última actualització: 10/01/2019

DISTRIBUCIONS