Dades Oberts - València

Innosocial

Iniciatives d'innovació social en la ciutat de València. * Dades Alfanumèriques: * ide: ordre numèric de la iniciativa * nom: nom amb el qual s'identifica la iniciativa per part del responsable * entitat: associació o grup que promou la iniciativa * cat1: àmbit d'actuació de la iniciativa * lloc: adreça de la iniciativa * web: informació web * email: correu electrònic principal * email_2: correu electrònic secundari * resum: descripció de la iniciativa

Sector: Sociedad y Bienestar

Condicions d'ús: Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

Publicador: Ayuntamiento de Valencia

Data de creaci�ó: 26/06/2017 07:11:53

Data d'última actualització: 23/06/2017

DISTRIBUCIONS