Dades Oberts - València

Sentits de circulació

Sentits de circulació de trànsit. Element puntual. * Calle: Nom del carrer * Tipocalle: Tipus de la via, carrer, av, senda... * Angulo: Angle de representació del sentit * Tipo: Tipus de sentit, únic, doble,c alle cortada, de vianants..

Sector: Transporte

Condicions d'ús: Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

Publicador: Ayuntamiento de Valencia

Data de creaci�ó: 28/10/2014 11:02:42

Data d'última actualització: 12/01/2018

DISTRIBUCIONS