S'està cercant, espereu....

Normativa - Formularis i models - Imatge corporativa - València

Normativa - Formularis i models - Imatge corporativa

Normativa

Local

Ordenança general de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics (pdf 260 kb)

Pla municipal de cooperació internacional per al desenvolupament 2019-2022 (pdf 9'5 MB)

Estratègia d’educació per a la ciutadania global en l’àmbit no formal a la ciutat de València 2019-2022 (pdf 9'7 MB)

Convocatòries de projectes de Cooperació internacional al desenvolupamentConvocatòries d’Educació per al Desenvolupament

Normativa de projectes d’Acció Humanitària

Autonòmic

V Pla Director de la Cooperació Valenciana al Desenvolupament (pdf 940 kb)

Llei 18/2017 de 14 de desembre, de la Generalitat, de cooperació i desenvolupament sostenible (pdf 645 kb) Decret 24/2013, de 25 de gener, del Consell pel qual es regula el Comité Permanent d'Acció Humanitària de la Comunitat Valenciana i el seu òrgan consultiu (pdf 231 kb)Decret 94/2018, de 20 de juliol, del Consell, de creació d'òrgans d'assessorament i participació en matèria d'objectius de desenvolupament sostenible (pdf 832 kb)

Estatal

Llei 23/1998, de 7 de juliol, de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (pdf 64 kb) V Pla Director de la Cooperació Espanyola 2018-2021 (pdf 752 kb) RD 1403/2007, Estatuts de l'AECID (pdf 510 kb) RD 22/2000, de 14 de gener, Comissió Interterritorial de Cooperació (pdf 40 kb) RD 810/1999, 14 de maig, Coordinació Plans d'Acció Humanitària (pdf 21'4 kb) RD 519/2006, de 28 d'abril, Estatut dels cooperant (pdf 124 kb)

RD794/2010 de 16 de juny, pel qual es regulen les subvencions i ajudes en l'àmbit de la cooperació internacional

Europeu - Internacional

Informe dels Objectius Desenvolupament Sostenible de l'ONU. Transformar el nostre món: l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible (pdf 544 kb

Formularis i models de documentació

La presentació de sol·licituds de modificacions, ampliacions de terminis, comunicació d’incidències o qualsevol altra gestió que requerisca autorització i/o comunicació prèvia al Programa de Cooperació, haurà de fer-se mitjançant la seu electrònica i adjuntant els corresponents models normalitzats per a cadascun dels tràmits. 
El modelo d’instància per al tràmit per seu electrònica és: Sol·licituds no catalogades.
Els models normalitzats hauran de sol·licitar-se per correu electrònic a programacooperacio@valencia.es, indicant: el tràmit o sol·licitud a realitzar, títol del projecte, any de concessió i la convocatòria o procediment de concessió corresponent.
 

Imatge corporativa

D’acord amb la normativa aplicable a les subvencions atorgades pel Programa de Cooperació les organitzacions i entitats que hagen estat subvencionades venen obligades a:
“Adoptar les mesures de difusió del caràcter públic del finançament del projecte subvencionat, tant en la seua forma com en la seua duració, com la inclusió de la imatge institucional de l’Ajuntament de València sota la descripció “Ajuntament de València. Regidoria de Cooperació al Desenvolupament i Migració (o el mateix text traduït al castellà quan es realitze al país de destinació), i la marca “València per la Justícia Global”, en cartells, plaques commemoratives, materials impresos, mitjans electrònics o audiovisuals, o esments realitzats en mitjans de comunicació, i amb anàloga rellevància a l'empleada respecte d'altres fonts de finançament.”

Document d’instrucció d’utilització de la imatge corporativa (pdf 646 kb).

Logotips format PNG (recomanat)

Logotips format AI (per a formats gran mida)

Vídeos

1. Millorades les condicions d’accés a l’aigua, sanejament i higiene en 27 comunitats palestines de l’oest de Ramallah (Palestina). 

Un projecte d’Assemblea de Cooperació per la Pau i el Palestinian Hydrology Group, aprovat en 2019 i executat entre febrer de 2020 i novembre de 2022.
Projecte de cooperació econòmica i tècnica.
País d’execució: Palestina.        
Aportació de l’Ajuntament de València: 200.000 €.

Enllaç: https://youtu.be/PE6enymvJSc

2. Promoció del dret a la salut en la primera infància i l’accés a serveis de salut materno-infantil en comunitats vulnerables del territori de Kukra River (RACCS-Nicaragua). 

Un projecte de FARMAMUNDI i AMC, aprovat en 2019 i executat entre febrer de 2020 i juliol de 2022.
Projecte de cooperació econòmica i tècnica.
País d’execució: Nicaragua.    
Aportació de l’Ajuntament de València: 175.935 €.

Enllaç: https://youtu.be/Ka7Eq8rkX2U

3. Llaurant sobirania alimentària a València: enfortint processos, iniciatives i xarxes locals i globals per a contribuir a garantir el dret a l’administració. 
Un projecte de la Fundació Mundubat, aprovat en 2020 i executat entre març de 2021 i març de 2022.
Projecte d’educació per al desenvolupament i sensibilització.
País d’execució: València (España).    
Aportació de l’Ajuntament de València: 29.999,60 €.

Enllaç: https://youtu.be/ewsbhDYJ3Jk 

4. Programa valencià de protecció integral i acollida a defensores i defensors dels Drets Humans. 

  • El treball d’Équipe Média (territoris ocupats del Sàhara Occidental), organització de Said Amidan acollit a València al 2021. Enllaç: https://youtu.be/34fwIZwPgDA
     
  • Entrevista a Said Amidan, periodista d’Équipe Média (territoris ocupats del Sàhara Occidental), acollit a València al 2021. Enllaç: https://youtu.be/EXtucn-s_iQ
     
  • Entrevista a Ahmed Ettanji, cofundador i director d’Équipe Média (territoris ocupats del Sàhara Occidental), organització participant al programa de l’any 2021. Enllaç: https://youtu.be/AbEja3RpzSU

Programa València Defensa.
País d’execució: València (España).    
Aportació de l’Ajuntament de València: 30.000 €.

5. Contribuint a mantindre la defensa dels bens naturals i del territori en les comunitats camperoles de Cabañas (El Salvador). 

Un projecte de l’Associació Perifèries del Món i ADES, aprovat el 2019 i executat entre febrer de 2020 i juny de 2021.
Projecte de cooperació econòmica i tècnica.
País d’execució: El Salvador.    
Aportació de l’Ajuntament de València: 60.000 €.

Enllaç: https://youtu.be/4pT1BhEL7PU 

6. Promoció i exercici dels drets econòmics, polítics, socials i culturals mitjançant l’enfortiment d’iniciatives d’economia local als cantons d’Echeandia i Chillanes, Bolívar (Equador). 

Un projecte d’ECOSOL i MAQUITA-Comerç Just, aprovat el 2018 i executat entre març de 2018 i maig de 2020.
Projecte de cooperació econòmica i tècnica.
País d’execució: Equador.        
Aportació de l’Ajuntament de València: 43.547,93 €.

 Enllaç: https://youtu.be/on3HBuCzPj0 

7. Garantint el dret a la alimentació de la població refugiada de Palestina en la Franja de Gaza en el context de reconstrucció després de la darrera ofensiva al maig de 2021 (Palestina)

Un projecte de la UNRWA (Agència de Nacions Unides per al Refugiats de Palestina) aprovat el 2021 i executat entre octubre de 2021 i octubre de 2022.
Projecte d’acció humanitària.
País d’execució: Palestina.        
Aportació de l’Ajuntament de València: 30.000 €.

Enllaç: https://youtu.be/rYJFxor6EAI (subtítols en valencià).

8. Projectes de les entitats ECOSOL, FARMAMUNDI, PERIFÈRIES DEL MÓN, ACOEC, CERAI, ASSEMBLEA DE COOPERACIÓ PER LA PAU, executats en diferents països. Presentació realitzada en el marc de l'ÀGORA 2020.
Enllaç: Projectes presentats a ÀGORA 2020.


9. Protecció i recolzament psicosocial a població veneçolana refugiada a la ciutat de Rionegro, Departamento de Antioquía (Colòmbia).
Un projecte de Psicólogas y Psicólogos Sin Fronteras i la Universidad Católica de Oriente (Colòmbia), executat entre gener i octubre de 2022.
Projecte d’Acció humanitària.
País d’execució: Colòmbia.        
Aportació de l’Ajuntament de València: 29,510'69 €.
Enllaç: Protecció i recolzament psicosocial a població veneçolana refugiada a la ciutat de Rionegro.

10. Enfortiment dels serveis de salut maternoinfantil per a dones refugiades de Palestina a Tulkarem.
Un projecte de la UNRWA (Agència de Nacions Unides per als Refugiats de Palestina) aprovat els anys 2021 i 2022 i que s’executa des de març de 2022 fins a març de 2024.
Projecte de Cooperació econòmica i tècnica
País d’execució: Palestina
Aportació de l’Ajuntament de València: 120.000 €
Enllaç: Enfortiment serveis salut materno-infantil (Palestina).

11. Promovent el dret a la salut mental i al joc de la població infantil de Cisjordania a través de campaments d'hivern per a la protecció de la infància.
Un projecte de la UNRWA (Agència de Nacions Unides per als Refugiats de Palestina) aprovat els anys 2019 i 2020 i executat des de gener de 2020 fins a gener de 2022.
Projecte de Cooperació econòmica i tècnica
País d’execució: Palestina
Aportació de l’Ajuntament de València: 120.000 €
Enllaç: Promovent el dret a la salut mental i al joc de la població infantil de Cisjordania.

12. Desenvolupament d’oportunitats per a la inclusió i l’empoderament de dones víctimes del conflicte, les seues famílies i comunitats, a la localitat de Ciudad Bolívar i el municipi de Soacha (Colòmbia).
Un projecte d’YMCA-Comunidad Valenciana i l’Asociación Cristiana de Jóvenes-YMCA de Colòmbia aprovat l’any 2021 i executat des de gener de 2022 fins a gener de 2023.
Projecte de Cooperació econòmica i tècnica
País d’execució: Colòmbia
Aportació de l’Ajuntament de València: 59.978,27€
Enllaç: Desenvolupament per a la inclusió de dones víctimes del conflicte. Ciudad Bolívar i Soacha. Colòmbia.

13. "Cuando hablan las mujeres. El sonido de la resistencia".
Un projecte de la Asociación para la Cooperación entre Comunidades (ACOEC)j i l'ONGD palestina Women's Affairs Technical Committee aprovat l'any 2019 i executat des de març de 2019 fins a desembre de 2020.
Projecte d'Educació per al Desenvolupament i Sensibilització.
País d'execució: València (Espanya).
Aportació de l'Ajuntament de València: 8.977'67 €.
Enllaç: https://cuandohablanlasmujeres.org/