Protecció Civil - València

Protecció Civil

logo

La és

Un servici públic orientat a l'estudi i prevenció de les situacions de greu risc col·lectiu, catàstrofe o calamitat pública i a la protecció i socors de persones i béns en els casos en què les dites situacions es produïsquen.

Un sistema que, entre altres objectius, té el d'aconseguir que els ciutadans, a més de l'ajuda que li oferixen els servicis públics, estiguen preparats per a aconseguir per si mateixos la seua pròpia protecció.

CONSELLS A LA POBLACIÓ

Consells a la població davant de pluges i vents