S'està cercant, espereu....

OFICINES D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA - València

 

OFICINES D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

fotos oficines d'informació Fatxada dels edificis de Plaça de l'Ajuntament i de Tabacalera

HORARI: de 8.30 a 14.00h (de dilluns a divendres laborables)

Servicis:

Registre General d'Entrada.

Punt de registre de certificats digitals.

Informació presencial, telefònica (010/963 100 010) i electrònica (formulari web) sobre:

  • Tràmits i gestions municipals: com i on realitzar una gestió, documentació necessària, etc.
  • Activitats i convocatòries municipals: concursos, oposicions, activitats culturals, etc.
  • Localització i horaris d'equipaments municipals: centres socials, de joventut, biblioteques, parcs, etc.

Informació addicional

OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABACALERA

 

 

 

Fatxada de l'edifici de Tabaquera

HORARI D'ATENCIÓ:  de 8:30 a 14:00 hores. Tots els dies laborables de l'any excepte el 24 i 31 de desembre i el 18 de març. Dijous de 10.00 a 12.00h atenció preferent a majors de 65 anys.

Gestions

Informació general municipal

- Tràmits i gestions municipals: com i on realitzar una gestió, documentació necessària, etc.
- Activitats i convocatòries municipals: concursos, oposicions, activitats culturals, etc.
- Localització i horaris d'equipaments municipals: centres socials, de joventut, biblioteques, parcs, etc.

Registre General d'Entrada: de documentació i instàncies de persones físiques exclusivament (de conformitat amb el que s'estableix en l'art. 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques).

Renovació de llicència d'ocupació d'habitatge mitjançant procediment de declaració responsable (persones físiques).

Expedició de firmes digitals / Punt de registre ACCV (Haurà d'anar proveït de DNI o NIE )  

Padró municipal d’habitants:
-Altes padronals.
-Comunicació de canvis de domicili (trasllats).
-Certificats d’empadronament.
-Comprovació de dades del padró.
-Renovacions i confirmació d’estrangers.
Tots els tràmits del Padró Municipal són gratuïts.
 

Cita prèvia preferent:
Si desitja realitzar les seues consultes o altres tràmits en un horari concret, o si desitja estalviar temps, evitar cues o esperes innecessàries, li recomanem obtindre cita prèvia.

Enllaç a cita prèvia

Atenció telefònica
- Telèfon 010 / 963 100 010 (de 8.30 a 18.30h de dilluns a divendres, dissabtes de 9.00 a 14.00h excepte agost)
Atenció electrònica
- A través de la Bústia de Consultes de la web municipal. POLSE ACÍ 
- Correu electrònic: oactabacalera@valencia.es

 

Ubicació

AMADEO DE SABOYA , 11

46010 VALÈNCIA