Canals d'atenció ciutadana | Ajuntament de València - València

 

Informació actualitzada diariament

Covid 19 - Fachada Ayuntamiento de València

Consulte en esta web les novetats 

dels Servicis municipals 

relacionades amb l'Atenció Ciutadana

 

 

A conseqüència de la situació d'emergència de salut pública ocasionada per la Covid-19, declarada pandèmia internacional per l'Organització Mundial de la Salut l'11 de març de 2020, el Govern d'Espanya i el Govern de la Generalitat Valenciana dictaren normes i s'establiren mesures precises a fi de frenar la seua expansió.

Aquest motiu ha propiciat a l'Ajuntament de València el desenvolupament de l'atenció telefònica i electrònica independentment que s'ha continuat atenent  presencialment  -només amb cita prèvia- en les següents oficines:

Consulte ACÍ les oficines amb atenció presencial i obtinga cita prèvia.

Les mascaretes seran obligatòries en el transport públic, en centres sanitaris i per als treballadors i visitants de centres sociosanitaris en general. 

 

 

Prudència i responsabilitat en la Desescalada

 

SI TENS SÍMPTOMES COMPATIBLES AMB EL CORONAVIRUS CONSULTA EN EL TEU CENTRE DE SALUT O TELEFONA AL 900 300 555

 

Resolucions d'Alcaldia i acords plenaris - COVID 19

 

Informació addicional

 

Oficinas de atención presencial
Pulsa y consigue tu recibo del IBI, vados, BICE y cajeros.
Certificados de Padrón
Sede electrónica
Facebook Ajuntament de València Twitter Ajuntament de València Normas redes sociales
Despedida y homenaje a las víctimas durante la pandemia
Reconstrucción de la ciudad de València

 

Teléfonos de Interés
Estadísticas COVID-19
Ministerio de Sanidad

CITA PRÈVIA PER A TRÀMITS TRIBUTARIS

SOL·LICITUD DE CITA PRÈVIA PER A TRÀMITS DE IVTNU - PLUSVÀLUES

Oficina de Gestió Tributària Integral
Carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1 acc., planta baixa.

Per a rebre presencialment assistència en este tràmit cal sol·licitar CITA PRÈVIA:

Sol·licitud de Cita Prèvia per a tràmits de l'IVTNU (plusvàlua) MORTIS-CAUSA (HERÈNCIES) Sol·licitud de Cita Prèvia per a tràmits de l'IVTNU (plusvàlua) INTER-VIVOS (COMPRAVENDA, DONACIÓ, ETC...)

La documentació imprescindible per a rebre l'assistència és la que consta en este enllaç

Per cada document (escriptura, document privat...) ha de sol·licitar-se una Cita Prèvia.

 

SOL·LICITUD DE CITA PRÈVIA PER A ALTRES TRÁMITS TRIBUTARIS

Oficina de Gestió Tributària Integral
Carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1 acc., planta baixa.

Per a realitzar presencialment tràmits tributaris ha de sol·licitar CITA PRÈVIA:

Sol·licitud de Cita Prèvia per a tràmits tributaris (EXCEPTE multes de trànsit i ORA)

La documentació imprescindible per a rebre l'assistència és la que consta en este enllaç

Es recomana sol·licitar l'atenció presencial amb CITA PRÈVIA quan no puga ser atés per la resta de canals que l'Ajuntament té al seu abast: Telèfon (963895079), adreça electrònica (ayuntamientovalencia_gti@valencia.es), Seu Electrònica y web municipal (www.valencia.es)

 

Tributos. Obtenga sus recibos en ejecutiva a partir del 10 de julio. BI - Vados - BICE - Cajeros