2021-03-10 - València

null 2021-03-10

Tornar

CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUD

Data:
10-03-2021
Hora:
19:00
Òrgan:
CDI14
Caràcter:
O
Observacions:
CONVOCATORIA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA POBLES DEL SUD DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació de l'acta de la sessió anterior celebrada el 2 de decembre de 2020
0002 - Activitats de la Junta de districte, donar compte de les activitats del ejercici 2020 i pressupostos per l'ejercici 2021
MOCIONS
0003 - Moción presentada pelss vocals del grup popular Fernando Molina Bellido y Cristina Peris Planells respecte a l'Informació dels motius pels quals no han sigut inclossos determinats projectes en les fases de votació dels pressupostos participatius
Expediente: O-89POP-2021-000024-00 -
0004 - Moción presentada pels vocals del grup popular Fernando Molina Bellido y Cristina Peris PlanellsDefensa dels cossos i forces de seguretat de l'Estat i condemna de la violència i incitació a l'odi.
Expediente: O-89POP-2021-000024-00 -
0005 - Moción presentada pels vocals del grup popular Fernando Molina Bellido y Cristina Peris PlanellsControl i mesures de seguretat respecte al COVID -19 en els Pobles del Sud, degut a aglomeracions per visitants.
Expediente: O-89POP-2021-000024-00 -
0006 - Moció presentada per la vocal del grupo Ciudadanos Mar Velarte respecte al arreglo i poda de les branques he hi han als arbres del carrer Agustin Velarte i Morte.
Expediente: O-89CIU-2021-000067-00 -
0007 - Moció presentada per la vocal del grup Ciudadanos Mar Velarte respecte a la situació dels contenidors situats en l'eixida del carrer Agustín Velarte i Morte al Camí del Tremolar.
Expediente: O-89CIU-2021-000067-00 -
0008 - Moció presentada per la vocal del grup Ciudadanos Mar Velarte respecte a l'ubicació d'un pass de vianants al carrer Agustí Velarte i Morte.
Expediente: O-89CIU-2021-000067-00 -
0009 - Moció presentada por la vocal del grupo Ciudadanos Mar Velarte respecte a l'autoritzacuó per estacionament de vehicles als dos costats del carrer Agustí Velarte i Morte.
Expediente: O-89CIU-2021-000067-00 -
0010 - Moció presentada pel vocal del grupo VOX Vicente Quilis, respecte a la regeneració de la platja de Pinedo.
Expediente: O-89VOX-2021-000015-00 -
0011 - Moció presentada pel vocal del grupo VOX Vicente Quilis respecte a l'adecuació del Carril Bici de ka CV 500.
Expediente: O-89VOX-2021-000015-00 -
0012 - Moció presentada pel vocal del grupo VOX Vicente Quilis respecte a Reordenar el trànsit dels carrers al voltant dels centres educatius de Castellar Oliveral.
Expediente: O-89VOX-2021-000015-00 -
0013 - Moció presentada por el vocal del grupo VOX Vicente Quilis respecte a un Pla de mobilitat viària per a millorar la fluïdesa del trànsit en Pinedo.
Expediente: O-89VOX-2021-000015-00 -
PREGUNTES
0014 - Pregunta presentada per la vocal del grup Ciudadanos Mar Velarte, respecto al Lloc on està de la torre de la coorperativa de Castellar Oliveral al parc de l'Oliveral.
Expediente: O-89CIU-2021-000066-00 -
0015 - Pregunta formulada pels vocales del grup popular Fernando Molina y Cristina Peris Planells en quant al reforç de neteja i poda a l'ámbit pròxim a les edificacions de les urbanitzacions de la Devesa en el Saler
Expediente: O-89POP-2021-000024-00 -
0016 - Pregunta formulada pels vocals del grup popular Fernando Molina y Cristina Peris Planells respecte als talls de sumistre eléctric en poble del Perellonet.
Expediente: O-89POP-2021-000024-00 -
0017 - Pregunta formulada pelss vocals del grup popular Fernando Molina y Cristina Peris Planells respecte al retras en el trasllat del Consultori mèdic auxiliar de El Perellonet al Grup Escolar.
Expediente: O-89POP-2021-000024-00 -
0018 - Pregunta formulada pelss vocals del grup popular Fernando Molina y Cristina Peris Planells respecte a les actuacions i tractaments contra les plagues que hi han al poble de La Punta.
Expediente: O-89POP-2021-000024-00 -
0019 - Pregunta formulada pels vocals del grupo popular Fernando Molina y Cristina Peris Planells respecte a laproposta per completar el mapa de fibra óptica en tot el terme municipal de València.
Expediente: O-89POP-2021-000024-00 -
0020 - Pregunta formulada pelss vocals del grupo popular Fernando Molina y Cristina Peris Planells respecte al Balanç de queixes i reclamacions veïnals en Pobles del Sud.
Expediente: O-89POP-2021-000024-00 -
0021 - Pregunta formulada pelss vocals del grup popular Fernando Molina y Cristina Peris Planells respecte a les Obres de regeneració en la franja costera en la platja de la Creu (El Saler).
Expediente: O-89POP-2021-000024-00 -
0022 - Pregunta formulada pels vocals del grupo popular Fernando Molina y Cristina Peris Planells respecte a les sancions per multes de tráfic als conductors de l'EMT de les lìnees 24 i 25, consecuencia de l'informació del radars.
Expediente: O-89POP-2021-000024-00 -
0023 - Pregunta formulada pelss vocals del grupo popular Fernando Molina y Cristina Peris Planells respecte al retras en la finalització en les obres de desdoblament de la tubería auxiliar en Carrera de Riu del Poble de Pinedo.
Expediente: O-89POP-2021-000024-00 -
0024 - Pregunta formulada pels vocals del grupo popular Fernando Molina y Cristina Peris Planells respecte a la caducitat del procediment per anular la llicencia d'activitat del Hotel Sidi Saler.
Expediente: O-89POP-2021-000024-00 -
PRECS I PREGUNTES
INTERVENCIONS VEINALS

Activitat dels Consells de Districte